İ L A N T.C. ANTALYA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/264 Esas Davacı MALİYE HAZİNESİ tarafından mahkememizde açılan Gaiplik kararı verilmesi istemli davada;Antalya 1. SHM 2011/168-1054 E-K sayılı dosyası ile kayyım tayini kararı olan ve kendisi ile mirasçıları bilinmeyen ölü Abdurrahman, ölü Fatma,Ölü Zehra ve Deli Mehmet oğlu Ölü Yörük Hüseyin mirasçılarının Antalya ili Döşemealtı ilçesi Çığlık Mahallesi 8750 ada 9 parsel (eski 38 parsel) sayılı taşınmazdaki hisselerinin yönetimi sonucu elde edilen paranın Hazineye aktarılması istenmekle; kişiyi veya mirasçılarını bilen yahut mirasçısı olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize başvurması, aksi halde Medeni Kanunun 588/2 maddesi uyarınca ilan süresi içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa gaiplik kararı ile birlikte mirasının devlete geçeceği ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.29/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981771