İ L A N T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/430 Esas08/01/2024 Konu : Gaiplik İlanı (2. İlan)Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Çanakkale ili, Merkez ilçesi, İntepe Köyü 1647 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet kardeşi Kazım'a Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/559 Esas 2013/793 Karar sayılı ilamı ile kayyım tayin edilmiş olup, Çanakkale ili, Merkez ilçesi, İntepe Köyü 1647 parsel sayılı taşınmazın Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/881 Esas 2014/674 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale ili, Merkez ilçesi, İntepe Köyü 1647 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığının giderilmesine karar verilerek Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2014/42 Esas sayılı dosyasında taşınmazın satışı sonucunda Mehmet kardeşi Kazım'ın hissesine düşen bedel için Türkiye Halk Bankası A.Ş. Çanakkale Şubesinin AK004333 hesap numarasında vadeli hesap açılmış olup, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/430 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Mehmet kardeşi Kazım'ın gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu ikinci kez ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01982035