İLAN GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2015/340
KARAR NO : 2018/323

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan dosyanın mahkememizce yapılan yargılaması sonucu; HÜKÜM :
Davacı vekili tarafından davalı aleyhine açılan davanın kabulüne,
Gaziantep ili Nurdağı ilçesi Şatırhüyük mah. Köyü cilt no 33 hane no 223 BSN 39 noda nüfusa kayıtlı Hasan ve Emine den olma 01/06/1986 Nurdağı doğumlu 478*****730 TC kimlik numaralı MİKAİL DARI ile Birleşik Krallık uyruklu KATRİNA DAWN RİCHMOND DARI nın M.K.166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
Dair Davacı Vekili Av. ABDULLAH ÖZZENGİN' in yüzüne karşı davalının yokluğunda, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946690