İLAN T.C. ESKİŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/659 Esas

DAVALI : SEMRA KÖSE Ondokuzmayıs Cad. A Blok No:52 Daire:10Merkez/ ESKİŞEHİR
Davacılar ALİ AKIN DİNCAR, MUSA NİHAT DİNCAR, NİHAL TEKDEMİR ve VEDAT DİNCAR tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Tarafınıza karşı mahkememizde açılan davada Mahkememizce tespit edilen bir adresinizin bulunmaması adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tarafınıza, henüz sunmadığınız tanık listesini mahkemeye sunmanız için 2 hafta kesin süre verildiği, bu hususların kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, tahkikat aşamasından sonra sözlü yargılamaya geçileceği ve bu hususta tekrar taraflara tebligat çıkarılamayacağı, 29/02/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01945655