İLAN T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/67 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA
3- ŞANLIUFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
Davacı BÜLENT BÜYÜKERTAŞ ile Davalılar HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIUFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi, 49. Sok. N39-B-24-D-4-B sınırları içerisinde bulunan ekte gönderilen krokide gösterilen D harfiyle (A,B,C harfiyle gösterilen alanlar da dahil), Kuzeyi 136 parsel, Güneyi Tapulama harici yer, Batısı tapulama harici yer, Doğusu tapulama harici ile çevrili 1415,35 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/67 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01984566