İLAN T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/771 Esas

Davacı tarafından muris 30154924884 TC kimlik numaralı Hasan ve Naime kızı ESMA ÖZCAN'ın Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce murisin mirasçıları tespit edilemediğinden TMK madde 594 gereğince;
İlan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde muris 30154924884 TC kimlik numaralı Hasan ve Naime kızı ESMA ÖZCAN'ın mirasçılarının mahkememize bildirimde bulunmaları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01914869