İSCEHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
İSCEHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/6 Esas
İLAN

Davacı KEMAL KÖKEN ilemahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacının dilekçesinde özetle; Oğlu Şerafettin Köken'in Isparta bölgesindeki mermer ocağında iş yerine gidiyorum diyerek evden ayrıldığı, evine bir daha dönmediği, ayrıcaiş yerinden de ayrılmış olduğu, kendi evinde ayrı olarak yaşadığı ve nerede olduğunun nereye gittiğini bilmediğini, 26/08/2014 tarihinde "ben işe gidiyorum" diyerek evinden çıkıp gittiği bir daha haberini alamadıkları ve 8 yıldan fazla bir süredir de kayıp olduğu, nüfus kayıtlarında ölü olmadığı bu nedenlerle oğlu Şerafettin Köken'in GAİPLİĞİNE karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
ŞERAFETTİN KÖKEN ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların İŞ BU (İKİNCİ) İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği takdirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02020419