MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN


Sayı : 2024/36 Esas 29/01/2024
İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Merkez ilçesi, Umumi Mahalleler Mahallesi, 2823 ada 16 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden "Fatme" isimli şahsın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2013/568 Esas- 2013/971 Karar sayılı kararı ile temsil ve yönetim kayyımı atandığını, TR70 0021 1000 0005 6111 9001 16 IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. "Fatme" isimli şahıs ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 29/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01981825