T.C. ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN


İ L A N
DOSYA NO : 2023/18 Esas
KARAR NO : 2023/17

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/01/2023 tarihli ilamı ile mahkememizin görevsizliğine, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi ile mahkememiz arasında olumsuz görev uyuşmazlığı çıkması nedeni ile uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Veya 15. Ceza Dairesine Gönderilmesine dair kararının Abdulrezzak ve Vadha oğ. 01/01/2001 Halep doğumlu 99215830120 TC Kimlik Nolu sanık CASİM AHMAD'a tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiş olduğundan; 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTINDA OLANBİR GAZETEDE ve/veya İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913901