T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/228 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Köyü, Köseli Mahallesi, 718 Ada 15 Parsel
Yüzölçümü : 11.909,19 m2
Kıymeti : 595.459,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 3083 Sayılı Kanun Kapsamındadır Tar: 27/04/1999 Yev: 1418
2- 28/02/2022 tarih, 7781 yevmiye numaralı "2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine Göre Belirtme" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 30 Parsel
Yüzölçümü : 25.600 m2
Kıymeti : 512.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 39 Parsel
Yüzölçümü : 29.800 m2
Kıymeti : 596.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 05/04/2021 tarih, 10601 yevmiye numaralı "2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre belirtme" açıklamalı
2-21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 52 Parsel
Yüzölçümü : 16.000 m2
Kıymeti : 320.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 10:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:50

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 54 Parsel
Yüzölçümü : 22.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 442.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 127 Parsel
Yüzölçümü : 10.000 m2
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:10

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Ezgen Mevkii, 228 Parsel
Yüzölçümü : 15.400 m2
Kıymeti : 314.825,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1- 28/08/2022 tarih, 7781 yevmiye numaralı ve "2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre belirtme" açıklamalı
2- 21/06/2023 Tarih, 27642 yevmiye numaralı "parsel Aksaray ovası koruma alanı içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" açıklamalı

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:20

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Darıhöyük Köyü, Köyiçi Mevkii, 326 Parsel
Yüzölçümü : 720 m2
Kıymeti : 108.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01907094