T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2022/414 Esas
Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesinde kain talep edilen (A) hartli taşınmazın kuzeyinin sulama Kanalı, güneyinin yol, doğusunun 173 ada 1 nolu tapulu taşınmaz ve batısının 168 ada 2 ve 5 nolu tapulu taşınmazlar ile ; (B) harfli taşınmazın batısının kadastro harici alan ve devamında 172 ada 2 nolu tapulu taşınmaz , güneyinin Bilallar Devlet ormanı , doğusunun ve kuzeyinin de yine kadastro harici laşınmazlar ile ; (C) harfli taşınmazın kuzeyinin ve doğusunun yol, batısının ve güneyinin Okul parseli olan 108 ada 40 nolu parsel ile çevrili olduğu, (D) hafli taşınmazın kuzeyinin yol ve kanal, güneyinin yol, doğusunun 168 ada 2 ve 5 nolu tapulu taşınmazlar ve batısının Hasan Akyol taşınmazı ile çevrili olduğu, taşınmazların (A) 10192.20 m2 , (B)2947.92 m2 , (C)2483.58 m2 ve Birleşen 2023/313 Esasda davalı olan (D) 7746.16 m2'liktapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/414 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Menderes Tuncer adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01914437