T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ


Sayı :2022/896 Esas

Mahkememiz 2022/896esas sayılı ile34993616078 TC kimlik nolu davacı İNCİ UGRAN tarafından 44426051376 TC kimlik nolu davalı ALİ UGRAN aleyhine boşanma talebi ile dava açılmış olup, davalı ALİ UGRAN'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden ön inceleme duruşmasının HMK 139 ve 143. maddeleri gereğince 02/07/2024 günü, saat 11:35'te yapılacağı, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar olunur. Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017353