T.C. ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/693

DAVALI : ERGÜN KAYA- Turgut Özal Mah.1940 Cad. No: 41 Yenimahalle/ANKARA
Davacı ZEYNEP KAYIŞOĞLU tarafından aleyhinize açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Davalı adına " Turgut Özal Mah.1940 Cad. No: 41 Yenimahalle/ANKARA" adresine tebligat yapılamamış, yapılan adres araştırmasında davalının başkaca adresi tespit edilememiştir.
Dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalıya HMK. nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı ERGÜN KAYA;
Duruşma Günü: 06/02/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01912831