T.C. BESNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İşletme ve İştirakler Müdürlüğü)

1- Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Aşağı Sarhan Mahallesi Atatürk Caddesi 116 Ada 5 Parsel üzerinde Tekstil Kent olarak yapılan alan içerisindeki 3 adet 1350'şer metrekare kapalı alan içerisinde bulunan işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma ve açık teklif vermek suretiyle 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 18.07.2023 tarihine müsadif Salı günü saat 15:00‘da Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde encümen huzurunda yapılacaktır.

3– Söz konusu her bir işyerinin aylık muhammen kira bedeli 7.500,00 TL’dir.

4- İhaleye iştirak edeceklerin her bir işyeri için 27.000,00 TL geçici teminat bedelini en geç 18.07.2023 tarihinde saat 15:00’a kadar belediyemiz teminat hesabına yatırmaları şarttır.

5- Bu konu ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde şartnameyi görüp okuyabilirler.

Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01855181