T.C.BİRECİK1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2017/924 Esas
Davacı , MEHMET KAYA ile Davalılar , BİRECİK TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Meteler Mahallesi'nde davacı MEHMET KAYA tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen 922.77 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01854940