T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/106 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : KİREN
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 65
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.586,43 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : DURMUŞ MAZAK, ERCAN MAZAK, FATMA KANDIRMAZ, GÜLBAHAR KURT, GÜLCAN BELDEK, MAKBULE MAZAK, ŞENOL MAZAK, EROL MEVLÜTOĞLU, SEVGİ MAZAK, AYŞE GÜL KEMERKAYA, DAVUT MAZAK, MÜTEVEFFALAR AYŞE MAZAK, MUSTAFA MAZAK, ZEYCAN MAZAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/106 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913314