T.C. SARAY(VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/405 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL : VAN
İLÇE : SARAY
MAHALLE : KARAHİSAR
ADA NO : 117
PARSEL NO : 1

MALİKİN ADI VE SOYADI :Ali Hamarat, Nazdar Hamarat, Şükrü Hamarat, Saliha Hamarat, Gürgin Hamarat, İhsan Hamarat, Sitem Hamarat, Memihan Erceylan, Mehmet Hamarat, Yahya Hamarat, Gülli Hamarat, Hacı Hamarat , Ömer Hamarat, Ayşe Hamarat

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/405 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01985369