T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/293 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bedel tespiti ve davacı adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)'ye yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Şarköy Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ : ŞARKÖY
MAHALLESİ : Kızılcaterzi Mahallesi
ADA NO/ PARSEL NO : 228 ada, 87 parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Nermin AYTAN, Samile OĞUZ, Vedat TÜFEKÇİ
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 1610,76 m²'lik daimi irtifak hakkı ve 5,76 m²'lik pilon yeri mülkiyeti
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ (TEDAŞ)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01982226