T.C. TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/245 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından, mülkiyeti Davalı Fatma Mulcar'a ait Denizli ili Tavas İlçesi Baharlar Mahallesi 119ada 10parsel sayılı taşınmazın davacı tarafça TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 24/08/2022 TARİH 32-2371 kararlar ile kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, BEDEL TESPİTİ, TESCİL ve müteakip işlemler için mahkememize başvurulduğu ve mahkememizin 2023/245 esas sayılı dosyası üzerinden yargılamanın yapılacağı, duruşma gününün 20/12/2023 tarihine saat 10:45 bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tüm ilgililere İLANEN TEBLİĞOLUNUR. 18/10/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913751