T.C. VAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/162 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Van İli Edremit, Tuşba, İpekyolu ilçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins,yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlıkla Herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıklarını belgelendirdikleri takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına İlgili Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.. 28/03/2023
Mahalle Ada/Parsel Dosya Esas
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ HATUNİYE MAH 667 ADA 68 PARSEL (YENİ 5046 ADA 1 PARSEL ) 2023/159
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ HATUNİYE MAH 667 ADA 53 PARSEL (YENİ 5046 ADA 1 PARSEL ) 2023/160
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ HATUNİYE MAH 667 ADA 32 PARSEL (YENİ 5047 ADA 8 PARSEL ) 2023/161
VAN İLİ İPEKYOLU İLÇESİ HATUNİYE MAH 667 ADA 55 PARSEL (YENİ 5046 ADA 3 PARSEL ) 2023/159

#ilangovtr BASIN NO: ILN01913180