T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1194 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilen Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.14/11/2023 Sıra Köy Ada-Parsel Kamulaştırma Alan(m²) İrtifak Alan(M²) Dosya Esas

 1. Güngör Mahallesi 336 ada 55 parsel 36,35 - 2023/1194
 2. Güngör Mahallesi 336 ada 58 parsel 0,34 63,59 2023/1196
 3. Güngör Mahallesi 336 ada 10 parsel 86,15 - 2023/1201
 4. Güngör Mahallesi 347 ada 5 parsel 3,92 228,13 2023/1204
 5. Güngör Mahallesi 347 ada 9 parsel 55,41 - 2023/1206
 6. Güngör Mahallesi 347 ada 13 parsel 0,21 97,38 2023/1210
 7. Güngör Mahallesi 347 ada 17 parsel 0,55 128,87 2023/1211
 8. Güngör Mahallesi 348 ada 21 parsel 58,75 - 2023/1214
 9. Güngör Mahallesi 348 ada 19 parsel 1,06 262,52 2023/1216
 10. Güngör Mahallesi 345 ada 7 parsel 72,95 - 2023/1221
 11. Güngör Mahallesi 345 ada 14 parsel 64,49 - 2023/1224
 12. Güngör Mahallesi 345 ada 25 parsel 2,80 77,69 2023/1226
 13. Güngör Mahallesi 350 ada 5 parsel 0,64 109,06 2023/1231
 14. Güngör Mahallesi 345 ada 79 parsel 89,28 - 2023/1234
 15. Güngör Mahallesi 354 ada 27 parsel 1,06 226,59 2023/1236
 16. Güngör Mahallesi 352 ada 1 parsel 5,06 435,93 2023/1240
 17. Güngör Mahallesi 353 ada 13 parsel 6,83 4,27 2023/1241
 18. Güngör Mahallesi 354 ada 38 parsel 55,17 - 2023/1246
#ilangovtr BASIN NO: ILN01942099