ULUKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığına ait 26 (yirmi altı) adet taşınmazın (arsanın) satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 20 Aralık 2023 tarihi Çarşamba günü 10.30’ da yapılacaktır.
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
S. NOMAHALLEADAPARSELMETREKARE%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİ (TL)İHALE SAATİ
1Alpağut189522208,07 m²9.363,15312.105,0010:30
2Alpağut189523186,50 m²8.392,50279.750,0010:35
3Alpağut189524211,18 m²9.503,10316.770,0010:40
4Alpağut189525102,74 m²4.623,30154.110,0010:45
5Alpağut189267335,15 m²15.081,75502.725,0010:50
6Alpağut189374311,67 m²14.025,15467.505,0010:55
7Alpağut21442445,00 m²23.362,50778.750,0011:00
8Alpağut21443384,00 m²20.160,00672.000,0011:05
9Alpağut110111.358,46 m²120.223,714.007.457,0011:10
10Doğu79912.868,38 m²129.077,104.302.570,0011:15
11Doğu80926.942,97 m²312.433,6510.414.455,0011:20
12Kemalpaşa114401466,00 m²13.980,00466.000,0011:25
13Kemalpaşa114402552,00 m²16.560,00552.000,0011:30
14Kemalpaşa114403401,00 m²12.030,00401.000,0011:35
15Kemalpaşa114404400,00 m²12.000,00400.000,0011:40
16Kemalpaşa114405452,00 m²13.560,00452.000,0011:45
17Kemalpaşa114406442,00 m²13.260,00442.000,0011:50
18Kemalpaşa114407422,00 m²12.660,00422.000,0011:55
19Kemalpaşa114408415,00 m²12.450,00415.000,0012:00
20Kemalpaşa16645285,00 m²12.825,00427.500,0012:05
21Kemalpaşa16646341,00 m²15.345,00511.500,0012:10
22Kemalpaşa16647391,00 m²17.595,00586.500,0012:15
23Kemalpaşa16648343,00 m²15.435,00514.500,0012:20
24Kemalpaşa16649391,00 m²17.595,00586.500,0012:25
25Kemalpaşa166410412,00 m²18.540,00618.000,0012:30
26Kemalpaşa166411436,00 m²19.620,00654.000,0012:35
  1. İhale isteklileri başvuru dilekçelerinin yanı sıra yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırmış oldukları %3 geçici teminat bedelinin makbuzu ile birlikte 19 Aralık 2023 tarihi Salı günü en geç saat 16.00’ a kadar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
  2. Posta, mail, faks vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3. İhaleyi kazanan yükleniciler taşınmazı satın almaktan vazgeçmesi durumunda yatırmış olduğu geçici ve kati teminat bedelleri yakılarak, Belediyemize irat kaydedilecektir.
  4. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  5. İhale şartnamesi ve ekleri Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01946756