20 Eylül 2021 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 27°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Durmuş HOCAOĞLU
Durmuş HOCAOĞLU

Büyük Manevra ve Psikolojik Harekât: III

[email protected]
+
Aa
-
14 Aralık 2007 Cuma

“Büyük Manevra”  başlıklı yazı dizimizde, “Hükûmet’in, Kürt sorununu kalıcı bir şekilde barışçıl yollardan halletmek”  üzere, gayet ’yumuşak’ metodlarla PKK ile masaya oturacağını, ama bunu yaparken hassâten - esâsen ’yumuşak’ metod da bundan dolayıdır - kamuoyunun infalini celbetmemeye büyük bir ihtiman göstereceğini ileri sürmüş ve bunun için de, ekseriyeti kitle-adamlardan teşekkül eden (Büyük) Kitle’ye müteveccîh kitle psikolojisini ustalıklı kullanan bir harekâta girişeceğini söylemiş; bu maksatla  “kitle-adam” a temas etmiş, sonra da, kendisini kitle-adam değil sıra-üstü adam addeden, ama ekserî hâllerde kitle-adam - hattâ birçok yerde kitle-adamın hem de hası - olan okumuş yazmışlara, yâni aydınlara ve ilim adamlarına temas etmiş, bu arada, işbu psikolojik harekâtta hedef alınan kitle-adamın temel niteliklerini ise “Birinci Madde” başlığı altında  “herşeyi blok olarak görmek, blok olarak kavramak; detayla ilgilenmemek, dinlememek ve dinlese de anlamamak”  diye sıralayarak,  “Kitle, ismiyle müsemmâ olarak, kitlevî olanı kavrar” dedikten sonra  “teferruat, yâni dallı-budaklı kısımlar ulemânın ve ulemâdan da ziyâde intelijansiyanın işidir; onları da halletmek kolay zâten”  demiş ve ulemâya ve aydınlara geçmiş, onların da ne menem şeyler olduğunu hulâsa etmiş ve son cümleyi de şöyle bağlamıştık:  “Şimdilik, entellektüelleri bir kenara bırakarak Madde İki’ye geçmeden şunu soralım: Ulemâ’nın hepsi mi böyle?”
Devam edelim: Elbet de değil; ancak, kitle-adam değil de hakîkaten hem ilim adamı hem de, kâinatta kendisine tahsîs ettiği küçücük alanın dışındaki kısma da vâkıf, yâni entellektüel olanları da mevcuttur. Lâkin, heyhat! Böyleleri pek etkili eleman değildir; çünkü, bu gibilerin bir kısmı vatanperver, ilim sâhibi, münevverdir ve gerçek bir entelektüelde bulunması şart olan risk alma yürekliliğine de sahiptir, ancak seslerini duyuramazlar; bir kısmında cesâret ve risk alma yürekliliği hâriç diğrleri de vardır, ama o yüreklilik yok mu; o olmayınca bir işe yaramaz. Büyük bir kısmına gelince: İlim de vardır, enntellektüel donanım da, ama bu milletin adamı değildir. Netîce: Maalesef çok acı, ama, ilim adamlarından mühim bir fayda beklenemez. Bu kadar basit.
Entellektüellere gelince: Hem gerçek entellektüel hem de millî olanı çok azdır; çünkü - kabaca söylersek - millî hassasiyeti olan kesimlerden ilim adamı çıkar, profesör çıkar, ama entellektüel çok nâdir çıkar, çok nâdir oldukları için de “intelijansiya” oluşturamazlar. “Diğerleri” ne gelince; tek cümle: Türkiye’nin en kolay düşürülebilecek en zayıf noktasını ve en yumuşak karnını onlar teşkîl eder; Erol Güngör’ün ifâde ettiği gibi, kendi halkından kopuktur[1], dahası kendi halkı, kendi tarihi ve kendi gelenekleriyle kavgalıdır; “O” bir yabânî (alien )dir.
Gelelim Madde İki’ye: Kitle-adam samimîdir, temiz ve naif bir irfânı vardır; ancak, bilgisi yoktur ve daha da fenâsı, hâfızası zayıftır, derinliksizdir, teferruatsızdır; O’nun hâfızası en fazla bir yıllıktır, daha öncesini, detaydan mahrum, kaba ve flu bir şekilde muhâfaza eder. Bir  “derin”  hâfızası vardır, fakat o da travmatik bir hâfızadır, sâdece travmaları, yâni çok ağır darbeleri, çok kabaca tutar ve onları da hiç unutmaz. Bu sebeple, kitle-adam, travmatik hâfızasına dokunmayan gelişmeler karşısında kuvvetli tepkiler vaz’edemez. 
Kaldı ki, çağımızda kitle-adama bir de kitle-kültürü yön vermektedir ve bu da Sümeyye Ganuşi’nin belirtmiş olduğu gibi,  “millî irâde”  denen şeyin medya patronlarının irâdesi şekline tahvîl olduğu çağımızda[2], kitle-adamın tepkilerini de köreltmektedir
  Velhâsıl, şu ânda Türkiye, bizzat kendi hükûmetinin dikkatle ve ustalıkla yürüteceği, Şeytan’ın içinde gizlendiği detaylı ve ince âyar bir psikolojik harekât karşısında savunma mekanizmaları kısmı âzâmı îtibâriyle meflûç bir vazıyette bulunmaktadır.
[1] Erol Güngör., “Halk Kültürü ve Münevver Kültürü”., Türk Kültürü ve Milliyetçilik., Ötüken Neşriyat A. Ş., 4. Baskı, İstanbul, 1980., s.35-44
[2] Sümeyye Ganuşi., “Egemenlik Halkın Değil Murdoch’un!”., The Guardian., 09.08.2007., Türkçe Çeviri: Radikal., 14.08.2007

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Türk subayları önünde saygı duruşu
Türk subayları önünde saygı duruşu
Ahmet B. ERCİLASUN
Türk subayları önünde saygı duruşu
24 saat yalan söylüyorlar ki...
24 saat yalan söylüyorlar ki...
Arslan BULUT
24 saat yalan söylüyorlar ki...
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Arslan TEKİN
Diyanet'in ne olacak bu hâlleri...
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Arslan TEKİN
Bu kadar Kur'ân kursu isabet mi?!
Rezervlerde akla zarar işler!..
Rezervlerde akla zarar işler!..
Esfender KORKMAZ
Rezervlerde akla zarar işler!..
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Fatma ÇELİK
Adil değil, güvenilir hiç değil!
Yumurta zam şampiyonu
Yumurta zam şampiyonu
Gülay TUNÇEL
Yumurta zam şampiyonu
Adana'nın Altın Kozası...
Adana'nın Altın Kozası...
Mehmet FARAÇ
Adana'nın Altın Kozası...
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
Murat AĞIREL
İki Bakan'ın taziye yayınladığı sır cinayet
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
Murat İDE
''Esnaf sebep, enflasyon sonuç!''
Zamlar sebep etiketler sonuç
Zamlar sebep etiketler sonuç
Orhan UĞUROĞLU
Zamlar sebep etiketler sonuç
Geçmiş olsun Erdoğan…
Geçmiş olsun Erdoğan…
Orhan UĞUROĞLU
Geçmiş olsun Erdoğan…
Fakire Altın Vuruş
Fakire Altın Vuruş
Remzi ÖZDEMİR
Fakire Altın Vuruş
"Her millet lâyık olduğu gibi yönetilir"

Servet AVCI
"Her millet lâyık olduğu gibi yönetilir"
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
Kemal VANLI
Yahudi tarlasındaki laiklik karşıtı!
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!
Evren Devrim ZELYUT
AKP'nin enflasyon ve dolara karşı iki silahı!