A'dan Z'ye Kirletilmiş Kadın

"Hinduizm diğer doğu dinleri gibi çok tanrılıdır. Hindu kutsal metinlerinde kadını aşağılayan, lanetleyen ayetler, öven ayetlerden daha çoktur.

Şu yüzkarası ilahi metinlere bakar mısınız?

Bir kadının aklı, yüksek disiplini kaldıramaz, kadının aklı zayıftır (Rig Veda 8/17-33

Kadın bıçağın keskin yüzüdür. Kadın bir illüzyondur. Bir zehirdir. Bir ateştir, bir yılandır. (Mahabarat 13/40

Hindu geleneklerine göre çocuk yaştaki kızlar, Hindu tapınaklarına hizmet için verilir. 'Jogini' adı verilen kız çocuklar sözde 'Hindu ilahları' ile evlendirilerek onlara adanır. Gerçekte ise tapınakta görevli Hindu erkeklere cinsel hizmet verirler. Bu uygulama ilk olarak brahmanlar tarafından, halkın ilgisini tapınaklara çekmek ve onlardan para toplayabilmek için ortaya atılmıştır. Ahlaksız erkeğin bir başka tuzağıdır.

Brahmanlar halkı bu uygulamanın içinde yer almaları için teşvik ederler. 'Versa darsanam punyam papa Nasanam' (Fuhuş yapan kadına bakma meziyeti günahlardan kurtulmanın yoludur) şeklinde bir de sloganları vardır. Ancak egemen ülke İngiliz yönetiminin çıkardığı yasalarla bu ahlaksız uygulama yasaklanır. Ne var ki önlenemez, ülke içinde aynen devam eder. Çünkü kadın tarih boyunca münfail olmuş, fail olamamıştır. Erkek onu damızlık olarak ayırmıştır.

Tapınaklarda yapılan fuhuş Hindular tarafından çok değerli bir ritüel olarak görüldüğü için, aileler kızlarını tapınakların hizmetine sunmakta sakınca görmezler. Hatta tapınaklara kızlarını hizmet için sunma yarışına girerler. Küçük yaşta tapınağa sunulan kızlar, ilk önce bir resim ve taşla sembolize edilen 'Subra mania Putu' ile evlendirilirler. İlk önce, ilahı temsil eden rahiplerle ilişkiye girerler. Daha sonra kızlar, cinsel sömürü ve mabede gelir toplamak için açık artırmaya çıkarılır. En fazla para veren kişiye belli bir zaman alıkoymak şartıyla satılır. Bu kızlar hiçbir mazeretle telafisi olmayan iğrençliklere maruz kalırlar.

İlinois Üniversitesi'nin araştırma verilerine göre; ortalama yaşı 13 olarak belirlenen 300.000'den fazla kız çocuğu bu ahlaksız düzende seks kölesi olarak çalıştırılır. Üstelik bu sayı her yıl % 8-10 oranında artar. Fuhuş trafiğinin kurbanı bu Jogini kızlarının büyük bölümü kırsal kesimden gelir."

Yukarıdaki satırlar Fikret Dağlı Tüzemen'in "A'Dan Z'ye Kirletilmiş Kadın" adlı kitabından (Berfin Yayınları). Kadına tarih boyunca uygulanan cinsel, dinsel, şiddetin her türlüsü 346 sayfalık bu kitapta incelenmiş. Başka önemli başlıklar da vereyim ve mutlaka okumanızı salık vereyim:

-Şu ünlü destan şairi Homeros da İslam bilgini Gazali gibi kadınlara karşı sadist fikirler besler.

-Kökten Sadist dincilerin yaktığı matematikçi kadın Hyratia.

-Buhara'da kadınlar yerleşim yerlerinden uzakta ilkel kulübelerde tek başlarına doğum yapıyorlardı (çünkü kirli kabul ediliyorlardı). Kulübenin yanına yiyecek konuyordu.  40 gün sonra kirden arınan (!) kadın, çocuğu ile evine dönüyordu ve o kirli kulübe ateşe veriliyordu.

-Cezayir'de kadınlara tecavüz eden İslam Mücahitleri.

-Eski Türklerde kadın ve kadına verilen değer.

-Şamanizm ve kadın şamanlar.

Yazarın Diğer Yazıları