Akşener-Sinan Ateş-AKP-MHP

İşte seçim, dolayısı ile milletin iradesi böyle bir şey. Ülkenin ve siyasetin geleceğini belirler. Nitekim içinde yaşadığımız siyasal tartışmaların ana nedeni, yerel seçimlerde milletin ortaya koyduğu irade ve sonrasında yarattığı toplumsal/siyasal dalgalardır. Bu duruma, milletin (seçmenin) gücü diyoruz.

Seçmen, sahibi olduğu yönetme yetkisini, yerel seçimlerde muhalefete verince, taşlar yerinden oynadı. İktidar gelecek kaygısına düştü. Böylece kimilerinin “normalleşme”, kimilerinin de “yumuşama” dediği süreç başladı.

Göle atılan taş büyük olunca, dalgalarının da büyük olacağı gibi, son seçimde sandığın ortaya çıkardığı değişim büyük olduğu için, tartışmaları ve çalkantıları da büyük oluyor.

Bu girişten sonra gelelim sert dalgalara.

AKŞENER

Akşener’in Cumhurbaşkanı’yla görüşmesini diğerlerinden önemli kılan sebep, Erdoğan ile özel tanışıklığı da değil.

Ya nedir?

6’lı Masa’nın büyük ortağı olarak, son genel seçimlerde yaptığı siyasal yön değiştirmelerdir. Başka bir ifadeyle yaşadığı ve ortaya koyduğu rol karmaşasıdır. Beklenenle, ortaya konulan (beklenmeyen) davranış birbiriyle çelişince, pek tabidir ki, büyük bir hayal kırıklığı yaşanacaktır. Nitekim öyle oldu.

Her birimiz, sağcıdan sağcı, solcudan solcu davranış (rol) göstermesini bekleriz. Tersi olunca, hem şaşırır ve hem de, eğer, sağlam ve inançlı bir taraftar isek derin üzüntü duyar, hayal kırıklığı yaşarız.

Akşener’in yarattığı siyasal sonuç budur.

İYİ Parti, varlığını devam ettirmek, kalıcı hale gelmek ve siyasal alanda varlık göstermek istiyorsa, önce inandırıcı olmalıdır.

Başka?

Tutarlı davranmalı, toplumsal sorunlara duyarlı olmalıdır. Kayıp ettiklerini geri kazanacak esaslı bir strateji izlemelidir.

Çünkü alternatifleri gittikçe çoğalıyor.

Birden fazla milliyetçi parti kuruldu.

Benzerlerinden en önemli farkının ne olmasını istiyorsa onu hemen belirlemeli ve ortaya koymalıdır. Yoksa başkalarının benzeri ve tekrarı olarak tarihte yerini alacaktır.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sıradan bir cinayet ve olay değildir. Çok derin bir kırılma noktasıdır. Öyle ki ülküdaşlığın, bu duygulara dayalı koşulsuz sevgi ve gönül bağının bilerek ve istenerek koparılması, adeta ülkücü hafızanın içine asit dökülmesi gibidir.

Olay, siyasi bir cinayettir; bu tamam, ama bir de bu olayın siyasallaştırılması söz konusudur. Hukukun siyasetten bağımsız, sorun çözmesi gerekirken, hukuk, siyasetten bağımsız çalışamaz hale gelmiş ya da getirilmiştir. Bu durum, beraberinde birçok sorunu getirmiştir.

  1. Devlet-toplum ilişkisi bağlamında ortaya güven ya da güvensizlik sorunu çıkmıştır. Bu sorunun güvensizlik boyutu ağırlık kazanmağa başlamıştır.
  2. Devletin adalet dağıtımı yapamayacağı, siyasetin buna engel olacağı algısı artmaktadır.
  3. MHP’nin açıklamalarından da anlaşılacağı gibi Cumhur İttifakı ortakları arasında da krize neden olmuştur.

Öyle ise?

Öyle ise, asıl normalleşmenin adresi ve başlangıç yeri bellidir. Siyasetin baskı ve etkisinden bağımsız, olağan düzenin inşasıyla ve hukuk sisteminin doğal sürecine bırakılarak yolundan çekilmektir.

Yaşadıklarımızdan ve hep birlikte görüp şahit olduklarımızdan da anlaşılacağı gibi adalet, adalet saraylarında değil, siyasi yüksek mevkilerden sağlanacak desteklerde aranmaktadır. Bu da demektir ki, uygulama örneklerinden görüleceği gibi Türkiye gerçek anlamda bir adaletsizlikler ülkesidir. Nitekim davanın savcıları, haklarında disiplin cezası olmadığı halde, terfileri geri alınarak tayin edilmiştir.

Bu durum, Türk siyasal ve Türk yargı tarihine, AKP liderliğindeki Cumhur İttifakının bir ayıbı olarak yazılacaktır.

AKP-MHP İTTİFAKI

Bu ittifak taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olsa da bozulamaz. Çünkü her iki taraf da birbirine muhtaç. AKP iktidarı kayıp ederse, “Allah bize yeter” yüzüğünün takalı olduğu parmağın bağlı olduğu o elin altındaki dosyalarla karşılaşabilir. Dosyanın beyaz olmasına bakmayın. Arkasının spiralli olması da sizi şaşırtmasın. Önemli olan içinde yazılı olan liste.

Ah şu sembollerin dili.

MHP de iktidarı kayıp edemez.

Sinan Ateş cinayetinde takındığı tavır, anlaşılır gibi değil. Çünkü neredeyse bütün ayrıntılarına kadar, TV ekranlarında, gazete sayfalarında, kimin neyi nerede ne yaptığı, hangi çakarlı resmi araçların nerede görüntülendiklerine kadar, her şeyin anlatıldığı bu cinayette, MHP de toplum tarafından dikkatle takip ediliyor.

Genel seçimlere kadar bakalım ne ile karşılaşacağız.

Yazarın Diğer Yazıları