Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Adnan İSLAMOĞULLARI

Adnan İSLAMOĞULLARI

Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı

Öncelikle, lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi'nden alan Ozan Karabulak'ı tebrik etmek gerekiyor. 'Süreli Yayınlarda Türk Milliyetçiliğinin Seyri 1931-1935' alt başlığıyla hazırladığı 'Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı' isimli kitap, büyük bir sabrın, titiz bir araştırmanın ve takdire şâyân bir gayretin ürünü. Adetâ iğne ile kuyu kazmış Ozan Karabulak ve kendisinden sonra gelecek Atsız araştırmacılarını eserine mahkûm etmiş...

Neşrettiği kitaplarla yarım asırdan fazladır Türk kültürüne hizmet eden Ötüken Neşriyat ve bu kitabın editörü Göktürk Ömer Çakır da esaslı bir teşekkürü hak ediyorlar...

Bu vesileyle Türk Ocakları'na bir çağrım olacak, 2018 yılı ödüllerinden birisi muhakkak Ozan Karabulak'a verilmeli bu çalışmasından dolayı...

'Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı', 766 sahifelik oldukça cesimli bir kitap.

atsiz.jpg

38 sayfalık 'Karma Dizin'i, 216 sayfalık devâsa 'Dergilerin Fihristi' ve 58 sayfalık 'Düğün-Doğum ve Ölüm İlanları'yla göz kamaştırıcı gerçekten.

 Kitap başlı başına 'Türkçülüğün ve Türkçülerin Hafızası' olarak çıkmış karşımıza...

Türkçülerin, Türk milliyetçilerinin 1931 ve 1975 yılları arasındaki hemen hemen tüm serencâmını, ve Atsız'ın neşrettiği dergilerin sahifeleri arasındaki tutsaklıktan âzâd etmiş Ozan Karabulak ve gün yüzüne çıkarmış, okuyucunun hizmetine sunmuş. Okuyucunun ulaşma imkânı olmayan tüm dergi ve makaleleri taramış ve kitabına almış.

Bahse konu yıllar arasında Türkçülerin, Atatürk, Rıza Nur, Anadoluculuk, Kerkük, Kıbrıs, Komünizm, Nurculuk, Türkeş, MHP gibi konularda neler yazdıklarını, nasıl düşündüklerini, Türkçülüğün Ziya Gökalp'ten sonra aldığı şekil, bu yıllar arasında geçirdiği tekamül safhaları, değişim ve dönüşümler ve tabii kitap özelinde Türkçülüğün, Atsız'ın tesirinin kuvvetli olduğu yıllarda, kendisinden önceki Türkçü hareketlerin mirası üzerinde yeni ve nasıl bir çehreye büründüğüne dair adım adım takip imkânı veriyor 'Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı' kitabı.

Kitabın bilhassa ikinci bölümündeki maddeler okumayı tahrik edici.

Evin içindeki Nizâ: Anadoluculuk, Fesat Ocağı Köy Enstitüleri, Turancı Bir Hamle: Kıbrıs, Büyük Türkçü, Manevî Baba, Netâmeli İsim: Rıza Nur, Tarihin Çözeceği Dilemmâ: Atatürk, Ebedî Hasım: Komünizm, Her Devrin Meselesi: Alparslan Türkeş ve Milliyetçi Hareket Partisi başlıkları bir çırpıda okunacak kadar özenle ve başarıyla hazırlanmış ve hatıralarla da zenginleştirilmiş.

 Ve ikinci bölümün sonundaki 'Müstakbel Hasım: Kürtler ve Kürtçülük' bahsindeki makaleler, tartışmalar, TBMM'ye sıçrayan ve Atsız'ın yargılanmasına sebep olan dönem başlı başına enteresan...

Her ülkücünün, her Türk milliyetçisinin muhakkak kütübhânesinde bulunması gereken bu kitabın bir de dergilerde yayınlanan 'düğün-nişan-doğum ve ölüm ilanları' bölümü var ki, oldukça ilginç bilgilere haiz bir bölüm.

Büyük bir zevkle tanıtım yazısı yazdığım Ozan Karabulak'ın 'Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı' kitabından siyâsî iktibaslar yapmak yerine, bu bölümleri okuyucuya bırakıp ilanlar bölümünden bazı iktibaslar yapmayı tercih ettim.   

 Özellikle doğum ilanları bahsinde çocuklara konulan isimleri muhakkak sıralamalıyım.

Barçın, Orkun, Yeşimcan, Mefkûre, Oruç Yağmur, Hakan, Çağrı, Urungu, Almıla, Tunga, Ayça, Konçuy, Oğuzhan, Tuğrul, Aysun, Turan, İlkut, Kürşad, Afşın, İlteriş Kaltuk, Yarkın, Aybike, Bilge, Örpen, Satuk Buğra, Korkut Alp, Oğuz Tarkan, Tolunay, Kutalmış, Alpagut, Ay Hanım, Gökçen, Kayıhan, Taçam, Onurhan, Urungu Şad, Esen Bilge, Bögüalp, Alparslan, Afşar, Bengü, Çolpan, Sancar, Gülhan, Verdağ, Türköz, Uluğ Şad, Aybala, Selcen, Terken, Güntülü, Ersagun...    

İsimler, hem Atsız'ın Bozkurtlar romanının ne denli tesirli olduğunu göstermesi bakımından hem de Türkçülerin Türkçülüğünün hayatlarının her ânına nasıl damga vurduğunu göstermesi bakımından önemli...

Düğün ve ölüm ilanlarında da aslında paylaşmak istediğim örnekler var fakat, kitap bir kitap tanıtım yazısının alanını fazlaca zorlayacak çapta...

Israrla ve hararetle tüm ülkücülere, Türk milliyetçilerine ve tüm dostlara tavsiye ediyorum...

Ayrıca ve hususen 17 Şubat 2018/Cumartesi günü (BUGÜN) Ankara Kitap Fuarı'nda Ötüken standında olacak Ozan Karabulak, dostları da imza gününe davet ediyorum, bu kıymetli esere sahip olmaları için...

Son olarak bir kez daha Ozan Karabulak'ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum...

Yazarın Diğer Yazıları