Cengiz Han mı daha Türk, Osmanlı Padişahları mı?

Türk dünyasının gelmiş geçmiş en büyük tarihçi bilim insanlarından değerli Türkçü Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'ın 1914'te Bilgi Mecmuasında yayımlanan makalesi, Atatürk tarafından da dikkat ve ilgi ile okunmuştu. Togan bu yazısında şöyle diyordu:

"Teokratizm (şeriatçılık) Türkler için baş belası bir zihniyettir. Teokratizm İslam camiasının öz sıfatı değildir. Biz garp medeniyetine uyarken İslamiyet de ona uymalıdır. Zaten her vakit tarihte saltanatı hilafetten ayırmışlardır. Türk ve Moğolların idare sisteminde dinle ilgili bir şey yoktur. Cengiz'in yasa sisteminin tatbiki, İslam âleminde yeni bir çığır açtı. Orta Asya'daki İslam memleketlerinin Rusya'ya esir düşmelerinin başlıca sebebi bunların Cengiz yasasından ayrılarak şeriata dönmeleri olmuştur. Timur, memleketi yasa ve tüzükle idare etmişti. Dinle devlet tamamiyle ayrı olmalıdır. Kur'an ahkâmı, dünyevî ahkâmla tebdil edilmelidir."

E peki Osmanlı nasıl yönetildi? Teokrasi ile yönetildi. Din ve devlet işleri ayrı değil, birdi. Şer'i hukuk, örfi hukukun önünde idi. Ve ne oldu? Önce durakladı, sonra geriledi, tökezledi ve yok oldu. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlık... Hacı Bektaş Veli'nin dediği çıktı. Kim Hacı Bektaş? Anadolu Türkmenlerinin sesi, bir yüce bilge.

Osmanlı'da bir dönem sonra bu Türkmen bilgelerine kulak verilmez oldu. Ebussud Efendi gibilerinin yobazca ve kan kokan (kan Türkmen kanıdır ha!) fetvaları revaçta idi.

Ve Osmanlı'yı bir dönem sonra soyu-sopu karmakarışık padişahlar ile dönme-devşirme ittifakı yönetir oldu, Türk hep aşağılandı. Bir dönem geldi ki, Türk Devlet felsefesinden iz bile kalmadı, Bizans'ın mirasını sahiplendi Osmanlı.

Şimdi bu Osmanlı'yı hortlatmak isteyenler durmadan Cengiz Han'a küfredip onun İslam düşmanı bir kan dökücü olduğunu kanıtlamaya uğraşıyorlar.

Külliyen yalan ve yanlış; Cengiz Han, hiçbir dine düşman değildi, onun ülkesinde herkes inandığı din'i özgürce yaşıyordu. Kendisi de bir Göktanrı mümini idi. Zaman zaman dağlara tek başına giderek yakarıyordu Göktanrı'ya. Haa peki niye o zaman Müslüman Türkistan'ı yerle bir etti, Harzemşahları neden ortadan kaldırdı? Harzemşahı'nın yaptığı kalleşlik ve döneklikten dolayı olmuştur bütün bunlar. Cengiz'in yolladığı ticaret heyetini katletmiştir Harzemşahı, bu heyettekilerin hepsi Müslümandı yahu! Cengiz'e bu eleştiriyi yöneltenler, Yavuz Sultan Selim'e gelince niye susuyorlar, Müslüman Safevilere ve Müslüman Memluklara savaş açıp şahitli, ispatlı katliamlar yapan o değil midir?

Ve Cengiz Han'ın imrenilesi öyle özellikleri vardır ki, Osmanlı yanından geçemez: Türk Kültürüne yürekten bağlıydı, Göktürk Devleti'nin yönetim sistemini örnek almıştır. Orhun ve çevresindeki Türk kavimlerini bir araya toplayarak Çinliler karşısında dağılmalarını önlemiştir. Cengiz İmparatorluğunda Türkler neredeyse her şeyin hâkimi idiler.

Peki Cengiz Han Türk müydü? Anası Tatar-Türk'ü, baba tarafı hakkında iddialar farklı. Fakat bunun ne önemi var ki? Cengiz İmparatorluğunda resmi dil Türkçe idi, Cengiz Han, kimi bilgilere göre şiir okuyacak kadar Türkçe biliyordu.

Hadi şimdi bu bilgilere göre deyin bakalım, Cengiz Han mı daha Türk, anaları ve kafaları gayrı Türk olan Osmanlı padişahları mı? 

Yazarın Diğer Yazıları