Dev bir yapıt: Siyasal Düşünceler Tarihi

Evet "dev", tam 2 bin173 sayfa ve 5 cilt halinde... Prof. Dr. Çetin Yetkin "Siyasal Düşünceler Tarihi"ni yolladı. Arif Nihat Asya "Bir kitabın kaç dakikada okunduğunu bırak... Kaç senede yazıldığını düşün.." der, kaç dakika değil, kaç günde okudun diye sorulmalı bu yapıt bağlamında. Çetin Hoca'nın kaç senede yazdığını bilmiyorum ama büyük bir emek ve birikimin ürünü olduğu ayan-beyan belli.

Birinci cilt Salyangoz Yayınları'nca yayımlanmış, diğer dört cilt ise Gürer Yayınları'ndan çıkmış.

Her ciltte hangi konular işlenmiş, bunları sırayla sunayım, bunları görünce anlayacaksınız yapıtın içeriğinin ne denli zengin olduğunu.

1.Cilt: Mezopotamya, Hint, Çin, Yunan, Roma, Hıristiyan, İslam ve Türk siyasal düşünceleri.

2.Cilt: Machiavelli'den XX.yüzyıla kadar Avrupa ve Osmanlı-Türk siyasal düşüncesi.

3.Cilt: XX.yüzyıl başlarına kadar Avrupa ve Osmanlı-Türk siyasal düşüncesinde ütopyacılık, sosyalizm, anarşizm, sendikalizm.

4.Cilt: XX. yüzyıl başlarından II. Dünya Savaşı bitimine kadar Batı'da, sömürülen ülkelerde ve Türkiye'de ırkçılık, ulusçuluk.

5.Cilt: 1917 Devrimi ve Rusya'da Türkçülük, Lenin, Stalin ve ulusal sorun, Bolşevizm ve Atatürk, Kemalizm, Çin Devrimi, Yeni Emperyalizm ve doğurduğu tepkiler.

"Hiçbir diktatörün elinde oyuncak olmak istemiyorsan, yalnızca bir şey yap: Oku oku oku" diyor Ali Şeriati, ben bu sözü en çok Çetin Yetkin'in bu yapıtına yakıştırdım. Belleksiz olarak siyaset yapmanın bu ülkeyi nerelere sürüklediği belli işte. Siyasal Düşünceler tarihi mutlaka bilinmelidir. Yahya Kemal'in "Tarih dehlizine girmeden siyaset tahlili yapılamaz" uyarısı da "bilinmeli" savımı pekiştiriyor.

Tarih dehlizi işte bu 5 cilt, girin de görün, neler var neler...

Prof. Dr. Yetkin, bilimsel kitaplarda çok rastlanmayacak açıklık ve akıcılıkta yazmış bu yapıtını, rahatlıkla okur ve anlarsınız, korkmayınız alınız.

Bu yapıttan çok notlar aldım, hangi cildin hangi sayfasında önemli bulduğum ne var, biliyorum, aradığımda elimle koymuş gibi bulacağım, başucu yapıtım olacak.

Bu notlarımdan size de sunayım da içeriğe dair bilginiz olsun:

-Atatürk'ün ölümünden sonraki dönem bir karşı devrim dönemidir.

-Kutatgu Bilig, İslam öncesi Türk düşüncesini yansıtmaktadır.

-Siyasal düşüncenin Yunan'la başladığı savı yanlıştır.

-Aristotales köleliği doğal buluyor. Platon; sanat, din ve vicdan özgürlüğü tanımıyor. Her şeyin devletçe planlanıp karar verilmesini öngörüyor.

-Platon'un dillendirdiği "ırkın sağlamlığı" projesi, Nazi Almanya'sında hayata geçirildi.

-Türkler ırkçılık yapmadı, ırkçılığa uğradı.

-Nasyonal Sosyalizm de, Faşizm de bunalıma ve çıkmaz giren kapitalist sistemin kaba kuvvete dayanarak sürdürülmesidir. Protestanlık ise tartışmasız biçimde kapitalizmin ideolojisidir.

-"Arnavut'um" diyen Namık Kemal'e göre Türk, "miskin köylü."

-Hegel diyalektiği: Gelişme süreci ancak karşıtların çatışması ile mümkündür. Tasdik, inkâr ve inkârın inkârı; tez, antitez, sentez.

-Avrupa'nın ulusalcılığı sanayi devrimine koşut olarak emperyalizme dönüştü, dünyanın geri kalan yerleri bu gelişmeleri yaşamadıkları için onların sömürgesi oldular.

-Romalı filozof Seneca'nın düşünceleri: Her olay bir başka olayın kaçınılmaz sonucudur. Her şeye metince katlanmak gerek. Doğa ve Tanrı her şeydir.

Bir duyurum var: Yarın (14.5.2017 Pazar) saat 18.00-19.00 arası Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Ekonomik Milliyetçilik" konulu söyleşim olacaktır. Kocaeli'de oturan okurlarımıza duyururum.

Yazarın Diğer Yazıları