Fikir kürü ve II. Abdülhamit

Aziz Nesin der ki: "Tahsin Saraç'ın sadık bir okuruyum. Şiirlerini dergilerde yayımlandığında, kitaplaştırdıklarında okumuştum. Bu kez, bir hafta boyunca geceli gündüzlü Saraç şiir kürü yaptım."

"Saraç şiir kürü"… Evet, Tahsin Saraç, Cumhuriyet dönemimin en büyük şairlerinden biridir bana göre de ve Türkçe'yi en iyi kullanan şairidir. Saraç'ın şiirleri ile şiir kürü yapılır.

Peki ben neden böyle bir giriş yaptım? Şundan; bu yıl Prof.Dr.Çetin Yetkin Hocamızın imzalı olarak gönderme lütfunda bulunduğu yapıtları ile bendeniz "fikir kürü" yaptım, size de zaman zaman söz ettim bunlardan.

Bugün de onun 2 cilt ve 1032 sayfa halinde yayımlanmış "İktidara Karşı Türk Direniş ve Devrimleri/Başlangıçtan Atatürk'e" adlı yapıtından azıcık söz edeceğim (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdaa-i Hukuk Yayınları). "Azıcık" diyorum çünkü bir yazı ile anlatılmaz bu kitaplar, pek çok, döne döne yazmak gerek (aslında alıp okumak gerek).

Evet bu kitaptan, bu ülkede hiç gündemden düşmeyen; dinciler, Neo- Osmanlıcılar tarafından gündemden düşürülmeyen bir konu, farklı ve çok özel bilgilerle işlenmiş, onu aktaracağım sizlere.

II.Abdülhamit konusu.

Evet madde 1: II.Abdülhamit, karşıt görüşte olan kişileri para ve rüşvetle satın alıp etkisizleştirdi. Yeni Osmanlılardan kimileri için bu yöntemi başarıyla uyguladı.

Madde 2, bu madde çok önemli, Ermenilerle mücadele ettiği sanılan, Ermeni komitacıların suikast yapmaya çalıştığı II.Abdülhamit aslında Ermenilerle iç içe ve işbirliği halinde onlarla. Nasıl mı? Böyle işte:

-1896'da Osmanlı Bankasını basan ve içindekileri rehin alan Ermeni teröristleri affedip Fransa'ya gönderdi Batılı ülkelerin bastırmasıyla.

-21 Temmuz 1905 günü kendisine karşı suikast girişiminde bulunan ve birçok kişinin de ölümüne sebebiyet veren Ermeni teröristleri de bağışladı.

-Sarayında ve Dış İşlerinde görevli bir dolu Ermeni var, öyle çok ki, bu yazıya sığmaz, bu yapıta bakınız, orada hepsinin adları var.

-Ermenilere karşı kurdurduğu söylenilen ve Abdülhamit'in "Kürt Kazakları" dediği Hamidiye Alayları, Doğu ve Güneydoğu'daki Türk ve Alevi Türkleri kırdı, göçe zorladı.

Madde 3: Hıristiyan ve Yahudilerle de her alanda işbirliği yapmıştır. Şu ünlü Yahudi Theodor Herzl'e olan ilişkileri de anlatıldığı gibi değil. Abdülhamit, bu Herzl'e Mecidiye nişanının önce 3. Sınıfını, sonra da kordonlusunu vermiş. Armağanlar, atlas kese içerisinde paralar vermiş.

Madde 4: Anlatıldığı gibi bilinçli, Türkleri koruyan bir Türk değildi, Kürtler ve Araplarla dostluğu derin ve sıkı fıkı idi. Onlardan sürekli konukları olurdu. Muhafız Kıtası'nın tamamı Türk olmayanlardan kurulu idi. Anadolu Türk halkı ise onun gözünde yalnızca asker kaynağı idi.

Madde 5: Arapçayı resmi dil yapmak istedi, Kur'an'ı Türkçeye çeviren hocaları mahkemeye verdi. 

Madde 6: İttihatçıların masonlarla sıkı fıkı olmaları, hatta mason olmaları, Abdülhamit'in hafiyelerinden kurtulmak içindi. Mason örgütlerinin gizliliği ve iletişim alanındaki kapitülasyonlarından yararlanmak için bu yolu seçtiler.

Yazarın Diğer Yazıları