Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Ahmet B. ERCİLASUN

Ahmet B. ERCİLASUN

Her yol Turan’a çıkar

TURAN, kutlu bir yurttur; gölgesine sığınanları korur. TURAN’ın gölgesi her uruğa, her ulusa yeter.

İç siyasetteki tatsız olayları bu haftalık bir yana bırakıp ülkümüzle baş başa kalalım.

Hayaller geleceğin yaratıcısıdır. Asla olmaz denilen nice hayaller gerçek olmuştur. 1990’ların başında Sovyetler Birliği yıkılmış, yıkıntının içinden beş bağımsız Türk devleti doğmuştur.

Türkler tarih yaratan, tarihe yön veren az sayıda milletlerden biri olduğu için bir anda beş bağımsız Türk cumhuriyetinin ortaya çıkmış olması önemlidir. Nitekim bağımsız Türk cumhuriyetleri kısa zamanda birbirleriyle ve Türkiye ile ilişkiye girmişler ve Türk Devletleri Teşkilatı’nı kurmuşlardır.

Kazakistan, Ahmet Yesevi türbesinin bulunduğu Güney Kazakistan Eyaleti’nin adını Türkistan Eyaleti olarak değiştirmiştir. Kazakistan’ın çok tanınmış müzik gruplarından birinin adı da Erturan’dır.

Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan aydınları arasında Turan fikri çok yayılmıştır. Azerbaycan basını ve televizyonlarında Türk Dünyası / Turan hakkında pek çok yayın yer almaktadır. İran sınırları içinde bulunan ve 40 yıl önceye kadar Türklüklerinin bilincinde olmayan Güney Azerbaycan Türklerinde Türklük bilinci bugün doruk noktasına ulaşmıştır.

Özbekistan’ın yeni yönetimi ve aydınları da Münevver Kari, Mahmudhoca Behbudi, Süleyman Çolpan, Abdürrauf Fıtrat, Osman Hocaoğlu gibi ceditçi ataları üzerinden Türk birliği ve Turan fikrini işleyen araştırmalar yapmakta / yaptırmakta, toplantılar düzenlemektedirler.

Macaristan’da Turan fikrini savunan bir parti vardır ve en az % 14 oy almaktadır. Macaristan’da iki yılda bir düzenlenen Turan Kurultayı’na Türk ve Ural-Altay dünyasından pek çok kuruluş katılmaktadır.

Türk ve Turan Dünyası’nın balaları, bala çakaları da sosyal medya üzerinden esenleşmekte, selamlaşmakta, yazışmaktadırlar. Uzayda / kozmosta dolaşan uydulardan uzanan yollar da böylece Turan fikrine açılmaktadır.

Türkiye Azerbaycan ilişkileri iki kardeş ülkeden de daha ileri seviyededir. Şartlar uygun düştüğünde iki ülke birleşirse pekala Türkiye - Azerbaycan Birleşik Oğuz Devleti (BOD) adını alabilir. Bod, Türk Kağanlığındaki bodun kelimesinin köküdür, bugün boy olmuştur. Bodlar / boylar birleşince bodun olur. BOD da sadece Oğuz boyunun devleti olduğu için henüz BODUN değildir. Bodun olmak için bütün Türk boylarının anlaşması gerekir.

Yine şartlar uygun düşer ve Türkler akıllı bir şekilde birleşmenin, anlaşmanın yollarını ararlarsa Türk Urukları Anlaşması’nı kurabilirler, bunun kısalmış biçimi TURAN olur. Birçok Türk lehçesinde uruk sözü vardır. Kazaklar uruk yerine ruw diyorlar. Ne olursa olsun Türk / Turan Urukları Anlaşması’nın kısaltılmış biçimi TURAN’a çıkar.

Bir gün TURAN kurulursa bodlar / boylar BODUN olur.

TURAN, kutlu bir yurttur; gölgesine sığınanları korur. Türkiye’nin çevresinde / komşularında pek çok Oğuz yaşamaktadır. İsterlerse bu komşular da TURAN’ın gölgesine sığınabilirler. Altay ve Ural uluslarıyla da tarih boyunca komşuluklarımız, birlikte yaşayışlarımız olmuştur; TURAN’ın gölgesi onlara da yeter.

Yazarın Diğer Yazıları