Hiç antisemetizm üzerinde durduk mu?

Bugün iki kitabı hatırlatacağım. Daha sonraki günlerde ayrıntılı ele alacağım. İkisi de Libra Yayınları arasından çıktı.

İkisi de Derin Çakmak’ın kaleminden.

Derin Çakmak bir akademisyen. Antisemitizm üzerinde de çalışıyor.

Filistin’de, Gazze’de katliam sürerken, antisemtizmden söz edilir mi? diyenler olacaktır.

Unutmayın ki, antiler antileri doğuruyor. Meselenin bu yönünü akılda tutmalıyız.

Kaç defa yazdım... Dünyada sınırlar kalkmalıdır.

Sınırlar kalkmadığı gibi, fikren de fiilen de tel örgülerle kat kat pekiştiriliyor.

(Sovyetler Birliği’nin çözülme dönemini dışişleri bakanı, bağımsızlığa kavuşunca, kendi ülkesi Gürcistan’da cumhurbaşkanı seçilen Eduard Şevardnadze’nin, Tiflis’te, cumhurbaşkanlığı binasının 11. katında, bizzat ağzından duyduğum “Türkiye ile aramızda sınır olmamalı.” diye özetleyeceğim sözleri aklımdan çıkmaz. Ve Yahudi yazar Stefan Zweig’ın “Dünün Dünyası”dan aldığım şu sözlerini her defasında hatırlatırım: “Uçakların kolayca aştığı bu sınırlar ne kadar anlamsız, bu gümrük engelleri ve gümrük bekçileri ne kadar ilkel, bütün dünyanın ortak bir bağ, bir dünya kardeşliği istediği günümüze ne kadar ters... ”)

Şimdi, Gazze’de Batı Şeria’da akıl almaz Siyonist katliamıyla, öfke nöbetleri geçiriyoruz. Oralara gitmiş, iki tarafı da tanımış, insanları anlamış bir gazeteci ve bir Müslüman olarak yüreğim yanıyor.

Kim hangi inanç ve fikir kimliğini taşırsa taşısın, karşısında mutlaka “insan” görmelidir.

***

Diren Çakmak’nın “21. Yüzyılda Antisemitizm ile Hesaplaşma” (469 s.) ve “Yakup'tan Binyamin'e: Antik Siyonizm'den Modern Siyonizm'e Antisemitizm” (530 s.) kitapları 1921 yılı sonlarında Libra Yayınları arasından çıktı.

Diren Çakmak, netameli bir meseleyi girdiği için, şimşekleri üzerine çekeceği hesabıyla kendi dünya görüşünü açıklama ihtiyacı duyar. “Yakup'tan Binyamin'e: Antik Siyonizm'den Modern Siyonizm'e Antisemitizm” kitabının “Önsöz”ünden:

Türkiye'nin antisemitizm sorunu olduğu için, kitabın, anti­semit safsata üretmede, antisemitlere, yeni bir eşik atlatabilece­ğini düşünerek, kimlik bileşenlerimi, özellikle baştan belirtmeyi gerekli görüyorum. Türk'üm, Sünni'yim ve Hanefi'yim. Mason değilim. Sabetaycı değilim. Beyaz Türk değilim. Ataerkil bir toplumda kadın kimliğine sahip olmanın zorluğunu yaşamış ve yaşamaya devam eden, Türkiye'deki milyonlarca kadından biri­siyim. Türkiye'nin geleceğinin geçmişinden daha güzel olmasını hayal eden bir yurttaşım.”

Kitabı hocasına ithaf eder:

“Elinizde tuttuğunuz kitabı, "Aydının temel sorumluluğu, ül­kesinin ve dünyanın geleceğini, geçmişten daha güzel kılmak için mücadele etmektir" diyen ve 20 yılı aşkın süredir öğrencisi ol­maktan gurur duyduğum Prof. Dr. Adem Şahin'e ithaf ediyorum.”

“21. Yüzyılda Antisemitizm ile Hesaplaşma” kitabının “Önsöz”üne şöyle girer:

Elinizde tuttuğunuz kitap, 2000 yılı ve sonrasında doğan Türk yurttaşları için yazılmıştır. Bugün en büyüğü 21 yaşında olan gençlerin, benim neslimin ve benden önceki nesillerin başara­madığını başarmalarını diliyorum: Türkiye'yi antisemitizmden arındırmak.

Kitabı, bu dünyada tanışmadığım, ancak diriliş gününde, Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce karşılaşmayı ve tanışmayı ümit ettiğim, antisemit terör kurbanı diş hekimi Yasef Yahya'ya (1964-2003) ithaf ediyorum.

Antisemit teröristler, Yasef Yahya'yı 21 Ağustos 2003'te Şişli'deki (İstanbul) muayenehanesinde sadece Yahudi olduğu için katlettiler. Benimle aynı dinin (İslam) mensubu teröristlerin değil, Yasef Yahya'nın kardeşim olduğunun altını çizmek istiyo­rum. Yasef Yahya, Cumhuriyet şehididir. Türkiye'de bir üniversi­tenin diş hekimliği fakültesine Yasef Yahya'nın adının verileceği zamanın geleceğine dair umudumu hiç yitirmedim.”

İki kitaptan da ana başlıkları vereceğim:

Yakup'tan Binyamin'e: Antik Siyonizm'den Modern Siyonizm'e Antisemitizm:

“İlkçağdan Ortaçağa Antisemitizm / Ortaçağdan Yeniçağa Antisemitizm / Yeniçağdan Yakınçağa Antisemitizm / Yakınçağın Başlangıcından Birinci Siyonist Kongre'ye Antisemitizm / Antik İsrail'de Modern İsrail'in Dirilişi ve Antisemitizm / Arap Ve Müslüman Antisemitizminin Bireşimi Olarak Osmanlı Antisemitizmi”.

21. Yüzyılda Antisemitizm ile Hesaplaşma:

Yahudilerin 20. Yüzyılda Tarihten Silinmemek İçin Direnişi / Siyon'un Sahipleri, Misafirleri ve Kiracıları / İnsan Hakları Mücadelesi Olarak Antisemitizm ile Mücadele”.

Bu iki kitaptan da öğreneceğimiz çok şey var.

Okumak lâzım.

Yazarın Diğer Yazıları