Kızılderililer'in şeref yasaları ve felsefelerinden...

Yeryüzünün en mazlum halkıdır onlar, gerçekten soykırıma uğramışlardır ama Yahudiler kadar güçlü, Ermeniler kadar farfara ve kullanışlı olmadıkları için hakları aranmamıştır.

Kızılderililer, Amerikan filmlerinde gösterildiği gibi vahşi bir halk da asla değildir, felsefesi, şeref yasaları olan bir büyük halktır...

Bu yazımızda Kızılderililerin bu özelliklerini yansıtmaya çalışacağız.

Din ve Tanrı inanışları ile başlayalım:

Siyu Kabilesinden Ayakta Duran Ayı, bakın neler aktarıyor: "Tanrısı'na ibadet eder Kızılderili, çevresini saran tüm varlıklara saygıyla ve sevgiyle bakar. Doğa'nın her şeyi değerlidir onun için. Yaratıcı Wakan Tanka, cezalandırıcı değildir, hayvanları, kuşları, insanları cezalandırmaz. Onunla aramızda engel ve aracı yoktur, bizden uzakta değildir. O bizi duyar ve bağışlar, gökten dökülen yağmur gibi üstümüze iner. İyilik gücünün, kötülük gücünü yeneceğine inanırız biz."

Bu da Şeref Yasalarından: "Dua etmek için güneşle birlikte kalk. Tek başına dua et, sık sık dua et. Büyük ruh dinler, eğer sen konuşursan..."

"Beyaz Adam" beğenmemiş, ilkel bulmuş Kızılderili'nin dinini. Hristiyanlığa davet etmiş, hatta zorlamış da. Yanıtı 12 yaşındaki bir çocuk vermiş onlara: "Diyorsunuz ki cennete gidebilmek için vaftiz olmak şarttır. Bir insan ömrü boyunca çok iyi biri olarak yaşayacak, asla Tanrı'ya karşı gelmeyecek ama vaftiz olmadan ölürse, cehenneme gidecek size göre... E o zaman sizin Tanrı'nız bütün iyi insanları yakıyor demektir."

Ve felsefeleri... Bakar mısınız şu sözlere, ne kadar derin ve anlamlı:

"Sular yükselince balıklar karıncaları yer... Sular çekilince de karıncalar balıkları... Bugünkü üstünlüğüne güvenme, kimin kimi yiyeceğine suların durumu karar veriyor gördüğün gibi..." Kızılderili Atasözü

"Yeryüzünün sonuna gittim/Suların sonuna gittim/Gökyüzünün sonuna gittim/Dağların sonuna gittim/Arkadaşım olmayan bir şey göremedim" Kızılderili Şarkısı

"İlk öğretmenimiz kendi kalbimizdir" Kızılderili Atasözü

"Kötü düşünceler zihinsel ve bedensel hastalıklara yol açar. İyimser ol..." Şeref Yasalarından

Sessizlik... Şimdi desem ki sessizlik hakkında 2 dakika konuşunuz, konuşabilir misiniz? Kendinize sorunuz ve deneyiniz... Oysa bakınız Kızılderililer neler demişler sessizlik hakkında:

"Sessizlik bir tür duadır"...

"Sessizlik sözcüklerden daha güçlüdür"...

"Sessizlik nedir? O büyük ruh'un sesidir" Ohiyesa/Kızılderili Siyu Kabilesi

"Biz sessizliği severiz; farelerin küçük oyunlarına aldırmayız; ağaçlar rüzgârda hışırdarken korkmayız" Kızılderili Reisi Geronimo

Ve işte bunlar da başarma ve çalışma felsefeleri:

"Koşarken dağın tepesine bak. Gözlerini dağdan ayırma, çalıların, ağaçların altında eriyip gittiğini hissedeceksin. Ne zaman hayatın güçlükleri ile karşılaşırsan dağın tepesine bak" Kızılderili Alfonso Ortiz

"Bütün ateşler, yanmaya başladıklarında aynı boydadırlar" Kızılderili Atasözü

"Korktuğunuz işi yaparak korkuyu öldürün" Kızılderili Sequichie

Hayata dair sözlerle bitirelim:

"Hayat çemberdir, başı ve sonu ölçülemeyen bir çember" Kızılderili Sözü

"Hayat nedir? Hayat geceleyin ateş böceğinin yanıp sönen ışığı, kış ayazında buffalonun nefesi, çayırın üzerinde gezinip dururken gün batımında kendini kaybeden gölgedir" Kızılderili Karga Ayak

 

 

Yazarın Diğer Yazıları