Makalat ve Tarih-i Taberi'ye göre Adem'in yaratılışı ve coğrafya cehale

Hacı Bektaş Veli'nin yazdığı söylenilen (onun olmadığı yönünde de iddialar var) "Makalat" adlı kitapta Adem'in yaratıldığı 60 çeşit toprak ayrıntılanarak sayılıyor :

"Adem'in vücudunu Medine toprağından yarattı. Başını Beytü'l Makdis (Kudüs) toprağından, yüzünü Kabe toprağından, kulağını Tûr-ı Sina (Hz. Musa'nın Allah'ın tecellisi ile karşılaştığı ve konuştuğu, Sina yarımadasında bulunan dağ) toprağından, ağzını Medine'nin doğu toprağından, burnunu Dımaşık (Şam) toprağından, dudaklarını Berberiyye (Kuzey Afrika) toprağından, sakalını cennet toprağından, dilini Buhara toprağından, dişlerini Harezm toprağından, boynunu Çin toprağından, kollarını Yemen toprağından, sağ elini Mısır toprağından, sol elini Fars toprağından, tırnaklarını Hıtay toprağından, parmaklarını Sistan toprağından, göğsünü Irak toprağından, karnını Huzistan toprağından, sırtını Hemedan toprağından, cinsel organını Hindistan toprağından, hayalarını Bizans toprağından, oyluklarını Türkistan toprağından, dizlerini Kırım toprağından, dirseklerini Antalya toprağından, topuklarını Rum toprağından, ayaklarını Frengistan topraklarından yarattı." 

Görüldüğü gibi Adem'in önemli organları Arap ve Yahudi topraklarından, sakalı cennetten (nedense), geriye kalanlar da şurdan burdan… Amerika toprağı yok, Afrika'nın kuzeyi dışında kalan bölümü yok. Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinavya yok…

Komik, saçma, uydurma ve cahilce…

Bir de Tarih-i Taberi'ye bakalım, bakalım orada nasıl anlatılıyor bu topraktan yaratılma işi:

"Allahü Teala Adem'i yaratmayı dilediği zaman Cebrail'i yere yolladı:

- Var git yerden bir avuç toprak al getir! Ama bütün toprak çeşitlerinden olsun. Kuru toprak, yaş topraktan, karadan, kızıldan, sarıdan, gök renkten, aktan, tuzludan, tatlıdan olsun ki, o halkı böyle türlü topraktan yaratayım, dedi.

Cebrail yere indi. O bölgede -ki şimdi Kâbe oradadır- diledi ki yerden toprak ala. Yer titreyip dile geldi:

- Ne istiyorsun?

Cebrail:

- Senden bir avuç alacağım, Tanrı'ya götüreceğim, ondan bir halk yaratacak, dedi.

Yer:

- Ey Cebrail, yaratılacaktır ama bilmem ki Allah'a inatçı mı olur, yoksa âsi mi? Eğer itaat etmeyenden olacaksa Allah aşkına benden toprak alma, diye sızlanıp ant verdi.

Yerin bu gerekçesine saygı gösterdi Cebrail, geriye dönüp Tanrı katına vardı.

- Yarab! Sen bilirsin ki, yer bana senin adına ant içti, toprak almadım, dedi.

Allahü Teala sonra Mikail'i, ardından İsrafil'i yolladı. Yer onlara da ant verince, sıra Azrail'e geldi. Yer ona da ant verdi ama dinletemedi. Yeri avuçladı Azrail; her renkten, sarı, kızıl, ak, gök, yeşil, yaş, balçık, toprak, kum, hepsini aldı. Bundan ötürü Adem oğulları türlü türlü olurlar." 

E peki bu yukarıdaki bilgiler nereden alınmış? Yanıt: Hadislerden.

Kur'an'da var mı bu ayrıntılar? Yok. Yalnızca bir ayet meali verelim, yeter sanırım: Rahman Suresi 14, Ali Bulaç Meali: "İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı."

Hadislerle ayetler neden çelişiyor peki? Haa onu da 100 küsur İlahiyat Fakültesi'nde bulunan ve hiçbir hadisi ayıklamaya yanaşmayan anlı şanlı hadis profesörleriyle, müftü ve vaiz efendilere sorunuz!..

Yazarın Diğer Yazıları