Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Fırat Doğu Faraç

Fırat Doğu Faraç

Merkantilizmden sanayi kapitalizmine geçiş. Fırat Doğu Faraç yazdı

Ticari sermayeden sanayi sermayesine diğer bir anlatımla tüccardan burjuvaya geçişte bir ara durak niteliğinde olan fizyokrasi, merkantilizme bir tepki olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır. Bu isim eski yunanca kökenli Physis (doğa) ve Kratos (güç) ten gelir. Fizyokrasi, ekonomik düzenin insanların koyduğu yasalarla değil doğanın koyduğu yasalarla yönetildiğini kabul etmektedir. Fizyokrasi 18.yy ikinci yarısında Fransa’da gelişmiştir. Bazı yaklaşımlara göre iktisadi düşüncede okul çağının başlangıcıdır.

FİZYOKRASİ NEDEN FRANSA'DA ORTAYA ÇIKTI?

Tarım ülkesi olan Fransa’da tarım üzerinde yüksek oranlı vergiler mevcuttu. Tarımda vergi yükünün tarım gelirlerinin %80’ ine vardığı görülmekteydi. Colbertizm olarak adlandırılan ekonomi politikalarına göre daha çok ticaret kesimi kollanıyor ve devletin desteğini alıyordu. Ayrıcalıklı bir sınıf haline gelen ticaret burjuvazisi tarım kesiminin gelişmesinin önünde engel oluşturuyordu Bu yükler Fizyokrasinin neden Fransa’da şekillendiğini göstermektedir.

FİZYOKRASİNİN ÖĞRETİLERİ

Doğal düzen fikri fizyokratların terminolojiye kazandırdıkları bir kavramdı. Bu kavramın fizyokratlarda metafizik bir yanı vardı ve klasiklerde piyasa mekanizması ile şekillenecekti. Merkantilistlerde mübadele servetin kaynağı iken fizyokratlarda servetin kaynağı üretim olarak değiştiriliyordu. Toplum fizyokratlara göre üç sınıftan oluşuyordu.

1. Toprak sahipleri

2. Çiftçiler-kiracılar, gerçek üretken sınıf budur. Çünkü safi hasılayı bu sınıf oluşturur. Bu sınıf üretken sınıftır.

3. Zanaatkârlar- tüccarlar, üretimde kullandıkları hammaddeye değer ilave eder gelirleri bu değere eşittir.

Yazarın Diğer Yazıları