Öğrencilerin mideleri zil çalıyor

Öğrencilerin mideleri zil çalıyor

Eğitim bir ülkenin geleceğidir. Kalkınmak isteyen ülkeler bu konuda büyük yatırımlar yaparlar. Batı bu konuda çok erken davranmış, bunun semeresini

Sanayi Devrimi yaparak almış ve refaha erişmiştir. Bu süreç zamanla zorunlu eğitime dönüşmüştür. Vatandaş yetiştirmenin bir parçası olan okullar, diğer yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu yetişmiş elaman ihtiyacını karşılardı.

Bu süreç yıllar içinde değişim gösterse de devam ederdi.

Bizde ise durum çok farklı devam ediyor. Yalnız eğitimde değil, ülke için ve yaşam için en acil konularda denenmiş olan uygulamalar yapılmıyor. Bu yüzden hangi konuyu ele alırsak alalım, sonuç hep problem. Yıllardan beri eğitim konusunda haberler ve yazılar yazıyorum.

Seçim öncesi söylemler farklı

Sonuç ortada AKP iktidarı döneminde 28 ayda bir Millî Eğitim Bakanı değişti. Hükûmetin seçim öncesi eğitim konusunda söyledikleri, bakanlar tarafından farklı şekilde uygulandı. Bu konuda seslerini yükselten yöneticiler geri plana itildi. Bakanlıkta uzun süre çalışmış olan Yusuf Tekin’in bakanlık koltuğuna getirilmesi, Eğitim çevresinde ve halkta sevinçle karşılandı. İşi bilen, konusuna yetkili bir kişi bakanlığın başında artık uzun süre süren yanlışlar bir kenara itilecek, ülkenin geleceğine ışık olacak, eğitim doğru rayına oturacak umutları yeşerdi. Ama ne yazık ki bu söylemler olmadı. Bakan Bey farklı bir yol denemeye karar verdi. Geçmişte söyledikleriyle, göreve geldikten sonra yaptıkları farklı oldu. Cumhurbaşkanının seçim öncesi mülakatı kaldıracağız sözünü, mülakatı mülakat gibi yapacağız diyerek yeni bir söylem geliştirdi. Türk milleti çok hoş görülü bir millettir. Ama aldatılmayı hiçbir zaman unutmaz.

İçinden çıkılmaz durumdayız

Ders geçme konusunu, üniversitelerin durumunu ve müfredatta değişimler konusunu artık yazmak istemiyorum. Çünkü içinden çıkılmaz bir durumda. Başka bir konu da açlık konusu. Öğrencilerin mideleri zil çalıyor. Aileler çocuklarının beslenme çantalarına kuru ekmekten başka bir şey koyamıyor. Lütfen AKP milletvekilleri bir pazara çıksınlar. Halkla bir konuşsunlar. Emeklilerin durumlarını incelesinler. Ölümü kurtuluş görme noktasına geldiklerini görsünler, bu konuya bir çözüm bulsunlar. Ekonomik bozukluk insanları çileden çıkardı. AKP iktidarı bu sesi artık duysun. Zamlarla bu iş çözülmez. Vergi yüksek gelirlilerden alınır. Ekmek bulamayanların sabırları tükendi. Bu söylemleri bazılarının duyması için dile getiriyorum. Yazımın başında ülkenin en önemli meselesinin eğitim olduğunu dile getirmiştim. Bunu değiştiriyorum. En önemli sorun açlık. Geçim sıkıntısı ve enflasyon.

Yazarın Diğer Yazıları