Şamanizm esrik yolculuk ve "Dillere Destanlar" kitabım...

Şamanizm ve şamanlar benim özel ilgi alanımdır. Bu köşede bile 4-5 yazı yazmışımdır. Bir de manzum Şaman Destanı'mız vardır, bazı dergilerde yayımlandı. Önümüzdeki ay, Atayurt Yayınları arasında çıkacak olan "Dillere Destanlar" adlı kitabımızdaki 25 destandan biri de bu destan ve kitabımız bu destanla başlamakta. Bu destanı mayıs ayında Fethiye Kültür-Sanat Festivali kapsamında düzenlenen şiir şöleninde de okudum. İlgi gördü, sevildi, bir Hanımefendi yanıma gelerek, bu şiirin hangi kitabımda olduğunu sordu, "Kitaplarımda yok, bu yıl yayımlanacak destanlar kitabımda olacak" dedim, "Merakla bekleyeceğim" dedi...

Ölmüşlerden bu yana gelemeyen, ölmüşlerden medet uman bazıları "ah of" ediyorlar yazılarında "Destan şairleri artık yok, ah falankes sağ olaydı" diye. Biz varız efendim (bu övünme değil, gerçeğin ifadesidir), nasıl var olduğumuzu, kitabın arka kapağına koyduğumuz, daha önceki kitaplarımıza yazılan, iki zirve isimden iki alıntı ile kanıtlayalım:

"Türk kültürünün destancılarını yetiştirmeye devam ettiğini görmek heyecan verici. Türkçemizin arılığıyla, ifade gücünü, derin düşünce ve duyguları aktarma yeteneğinizi takdirle karşıladım. Başarılarınızın devamını diliyor, sizi gönülden kutluyorum." Prof.Dr. Umay Günay (Türkeş)

"Şair-yazar Cazim Gürbüz'ün 'Türk'e Baştan Başlamak' isimli şiir kitabı... Destansı bir hava esiyor kitabı açtığınızda. Bayburtlu yazarımız güzel ve sade bir Türkçe ile yazmaktadır yazılarını." Abdurrahim Karakoç

Destandan Şamanizm'e dönelim biz yine... Çok kitap okuduk biz Şamanizm'e dair. Okumaya da devam edeceğiz. Berfin Yayınları, Esat Korkmaz'ın yeni bir kitabını yayınladı, adı: "Şamanizm Esrik Yolculuk".

Esat Korkmaz'ın bu kitabı, okuduğum kitapların en kapsamlısı, en ayrıntılısı ve Şamanizm'e farklı bilimsel disiplinler çerçevesinde yaklaşıp değerlendiren bir yapıt. Kitaptan önemli ipuçları vereceğim ama bu dediklerimi biraz daha açan, belirginleştiren sözleri, kitabın final bölümünden aktarmak istiyorum. Buyurunuz: "Şaman bu dünyanın doğrusuna başkaldırıyor; bu dünyanın yanlışı ile bu dünyanın doğrusunu tedavi etmeye çalışıyor. Tedavide saçmalama yöntemini kullanıyor; doğru denilen şey, duyguları doğru sonuç üretecek biçimde tetikleyemediği için saçma olana başvuruyor. Karşıtlar birbirinin öğretmeni olduğundan, saçma olan, duyguları doğru sonuçlar üretecek biçimde tetikliyor."

Ve işte bunlar da kitaptan merakınızı tahrik edecek kısa bilgiler:

-Şaman düşünerek sonuç, üretir. Şamanist tedavi, psikanalitik tedavi ile koşutluk gösterir. Müzik tedavi seanslarının vazgeçilmez öğesidir.

-Şaman davulu... Sesle açılıp, sesle mühürlenme... Davul şamanın kendisini temsil eder.

-Şamanda bir beden iki ruh vardır, amaç bedensel ruha değil, kültürel ruha ölümsüzlük kazandırmaktır.

-Şaman'ı bir ruhgüder olarak niteliyor Esat Korkmaz.

-Şamanın esrik yolculuğunda ten gözü de, can gözü de açılır, sırra erer, aydınlanır...

-Şamanizm'e göre Tanrı her şeyin yaratıcısı değil ama her şeyin nedenidir.

-Şamanlar kendilerinden ayrı düşünmezler bitki ve hayvanları...

-Dağlar, Tanrı'nın kimliklendirilmiş biçimidir Şaman inancına göre.

-Finli bir araştırmacıya göre Şamanlık bir dünya görüşü, duruş ve bir bilgi grameridir.

Yazarın Diğer Yazıları