Uluslararası emperyalist saldırganlık

Araştırmacı-yazarlığın hakkını verenler öyle az ki... Rastgele bilgi yığıntılarını, kes-yapıştır bilgilerinin derlemelerini araştırmacılık sananlarla dolu ortalık.

Bu olumsuzlukları semtine uğratmayan bir araştırmacı yazarın Nergiz Yayınları arasından çıkan "20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Uluslararası Emperyalist Saldırganlık" adlı yapıtını bugün yazı konusu edeceğim.

Halid Özkul'dur bu araştırmacı-yazar.

Kitabın sonundan başlayayım, kaynakçasından... Tam 5,5 sayfa ve çoğu yabancı kaynaklar. Sonra başa dönelim; yazarın öteki yapıtlarına. Onları da yazalım ki, nasıl bir insandan söz ettiğimiz daha iyi anlaşılsın: Emperyalizm, CIA ve Türkiye, Yeni Dünya Düzeni, Havâss'ın Sözleri (şiir), Gizli Ordular- CIA, Gizli Ordular-RT-CFR-BG-TC, ABD-İzrael Global Devlet Terörü, Devlet Terörü ve Ajan Provakatörler, Globalist Karşı Devrim, Globalist Emperyalizmin Kurgusal Felaketler Militarizmi, Pentagon-NSA-CIA-Masonlar, Vatikan-BND-Mafia-Gladio, Yeni Dünya Düzeni Hâkimleri-Round Table-Council, Foreign Relation-Bilderberd Group-Trilateral Commision, Sır Tarikatları. Sınıflar Mücadelesinin Adı Konmamış Tarihi.

Halid Özkul, tanıtacağımız kitabını esas olarak iki bölüme ayırmış; ilk bölüm "Tekelci Kapitalizmin Emperyalist 'Yeni' Siyaseti Olarak 'Globalist Hegemonya'" adını taşıyor. İkinci bölümde ise yazar "Emperyalizmin Kıtalararası Medyatik Kontr ve Kontra Gerilla Çalışmaları"nı ele alıyor. Bu ikinci bölümde tüm dünyayı tarıyor yazar; Latin Amerika, Asya, Afrika, Avrupa, Avustralya anakaralarının bu saldırganlıklara muhatap olan ülkelerinde bu bağlamda olup bitenler; tarih, yer, zaman verilerek ve olayların nasıl başlayıp geliştiği anlatılarak okura aktarılıyor.

Kitap Halid Özkul'un şu sözleri ile başlıyor: "Düşmanınız aranıza sizin üniformanızla, sizin maskenizle girer. Sizin en uç ezberleriniz ile konuşur. Onu açığa çıkartmanız, bu akıl oyunundaki bilgeliğinizin bilinçli eylem (praxis) gücüne bağlıdır."   

Yazarımız "emperyalizm" kavramının sonuç olarak "Politikanın silahlarla sürdürülmesi sanatı" olduğunu belirtiyor. Ve sözü Marx'ın "mali aristokrasi", Lenin'in "mali oligarşi" kavramlarına getiriyor. Bu kavramlar olup bitenin izahında açar niteliği olan kavramlar.

Halid Özkul, T.J Dunning'in "Sendikalar ve Grevler ve Onların Felsefesi" adlı kitabından şu alıntıyı yapıyor. "Yeterli kâr olunca sermayeye bir cesaret gelir. Güvenli bir %10 kârla her yerde çalışmaya razıdır, kesin %20 iştahını kabartır, %50 küstahlaştırır, %100 bütün insansal yasaları ayaklar altına aldırır, %300 kâr ile sahibini astırma olasılığı bile olsa, işlemeyeceği cinayet, atılmayacağı tehlike yoktur. Eğer kargaşalık ile kavga kâr getirecek olsa, bunları rahatça dürtükler. Kaçakçılık ile köle ticareti bütün burada söylenenleri doğrular."

Kitaptan aktarılacak ilgi çekici başlıklar çok ama benim yerim dar. Yalnızca Suriye ile ilgili bazı önemli bilgileri sunayım ve bu kitabı mutlaka okuyun diyeyim:

Şam'da açılan Kur'an kurslarına Suudi desteği... Suriye'de bir depoda Saudi Arabia kaynaklı zehirli gazlar buldu Suriye Ordusu ve muhalifler Şam'a zehirli gazla saldırdılar. (Bunları Türk kamuoyu bilmiyor ne yazık ki).

Yazarın Diğer Yazıları