Yurt dışı çıkış harcı TOKİ’ye gidiyor. Hükümet vergide yeni muhbirler yaratacak.

Yurt dışı çıkış harcı temel hak ve özgürlükleri kısıtlıyor

Maliye literatüründe maliyenin sıkıştıkça mevcut vergileri artırmasına “Kümesteki kazları yolmak“ deniliyor. Bu yol en kısa yoldur ve fakat en yanlış yoldur. Çünkü aynı kazları yolmaktan bir gün yolacak tüy bulamayacaktır.

Vergi sisteminde reform yapmak, boş arazileri üretime sokmak için vergilendirip yeni kaynak sağlamak, rantları vergilendirmek, kayıt dışılığı önleyerek vergi gelirini artırmak gibi uygulamalar hem çalışma hem de akıl gerektirir.

Yarından sonra Meclise sunulması beklenen yeni vergi paketinde bazı vergilerin artırılması veya idari denetimin artırılması gibi doğru ve etkili önlemler yanında harcı borcunu kurtaramayacak maddeler de var.

Bunların başında yurt dışı çıkış harcının 150 liradan 3000 liraya çıkarılması geliyor ve bu akıl dışı uygulamalardan birisidir.

Yurt dışı çıkış harcı almak, insanların temel hak ve özgürlüklerinden olan yurt dışı çıkış özgürlüğünü kısıtlamak demektir. Hele 3000 liraya çıkarmak (91,5 dolar) akla zarardır. Çünkü dünyada insani gelişmişlik endeksi yüksek ülkelerden yüzde 80’i zaten yurt dışı çıkış harcı almıyor. İnsani gelişmişlik endeksi orta ve düşük ülkelerin de yalnızca yüzde 38’i bu harcı alıyor.

Dünyada harç alan ülkeler içinde 130 dolar yüksek harç alan tek ülke var; Umman. İkinci sırada Venezuela var; 60 dolar. Diğer bazı ülkelerden Endenozya 1 cent, İran 4 cent, Yunanistan 16 dolar harç alıyor. Bizde bu harç 92,5 dolar olursa dünyada en fazla yurt dışı çıkış harcı ödeyen ülke olacağız.

Öte yandan hükümet 250 bin lira getiren yabancıyı vatandaş yaptı. Bunlar arasın da Türk pasaportunu basamak olarak kullanıp Avrupa’ya iltica edenler oldu. Şimdi Avrupa bu nedenle bize vize vermiyor.

Cevapsız kalan soruların başında “bizde vatandaşlık neden bu kadar ucuza gitti ve biz neden ne olduğu belirsiz olan ve toplumsal düzenimizi bozan, milli kültürümüzü dinamitleyen 13 milyon yabancıyı tutuyoruz” sorusu geliyor. Aynı paralelde cevapsız kalan bir soru da “MHP neden adının başında hala Milliyetçi kelimesini taşıyor?” sorusudur.

Doğrusu Hükümetin tasarıda yer alan bu harcı kaldırmasıdır. Hiç olmazsa yalnızca TÜFE oranı kadar artış yapsın.

Öte yandan yurt dışı çıkış harcının önemli bir kısmı TOKİ’ ye aktarılıyor. Söz gelimi 2004 yılından 2022 sonuna kadar toplam harç geliri 2,1 milyar TL oldu. Bunun yüzde 62’si 1,3 milyar lirası TOKİ’ye aktarıldı.(Ozan Bingöl, Vergiye dair. 2022 yılı benim tahminimdir.)

TOKİ lüks konut ta yapıyor. Bu durumda yoksuldan alıp zengine kaynak aktarmada aracılık yapmış oluyor. Türkiye de her zaman cevapsız kalan bir diğer soru da; “Hükümet neden TOKİ’yi bu kadar kolluyor?“ sorusudur.

Yine tasarı taslağında "İhbarın konusunu oluşturan vergi aslı ve vergi ziyaı cezasının kesinleşmesi sonucu tahsil edilen tutarın yüzde 15’ i oranında ihbar ikramiyesi ödenmesi, özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiilleri (fatura, ÖKC fişi vb. belgelerin düzenlenmemesi) haber verenlere tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5’i tutarında ihbar ikramiyesi ödenmesi” yer alıyor.

AKP İktidarı muhbir yaratmakta başarılıdır. Söz gelimi bir Cimer çıkardı, milleti bir birine düşürdü. Herkes kızdığını şikayet ediyor. Polis, jandarma, belediyeler, orman ve daha birçok kamu kurumu Cimer şikayetlerini takip etmekten iş yapamıyor. Türkiye. Bu güne kadar Cimer’in de mantıklı bir nedeni bulunamadı.

Anlaşılan odur ki; Mehmet Şimşek, hükümette ve özellikle diyanette tasarrufta başarısız olunca, kümesteki kazlara yöneldi.

Yazarın Diğer Yazıları