Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademik personel alacak

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmî Gazete''de yer alan ilana göre; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2022 olarak açıklandı.


Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi''nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu''nun ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

GEREELİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir. Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Özgeçmiş ve yayın listesi ile ilan açıklamasında belirtilen alanlar başta olmak üzere tüm bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeler (Tüm belgelerin online başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.)

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

5. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (Yurtdışından alınmış ise denkliğinin YÖK/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belge)

6. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)


7. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HiTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

8. Adli sicil kaydı belgesi

* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği''ndeki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

3- Tüm başvurular, ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


4- ilgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- idarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik Birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi''nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)

2. Nüfus Cüzdanı Sureti

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge

5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

6. Lisans Eğitimi ile ilgili Transkript

7. ALES Belgesi

8. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

9. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

10. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan şartında belirtilmesi durumunda alınacak ve SGK Hizmet Dökümü de istenecektir.)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

12. Adli Sicil Kaydı Belgesi

* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:

1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''teki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.

3- Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.

6- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100''lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4''lük ve 5''lik not sistemine göre olanların 100''lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken "Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu" kullanılır.

7- Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçlarının açıklanma tarihi ilanda belirtilmiş olup, adaylar tarafından başvurunun yapılan birimlerin internet sayfasından yayımlanan sonuçların takip edilmesi gerekmektedir. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ : 07.12.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.12.2022

SINAV TARİHİ : 22.12.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 29.12.2022