Askerî şûra mı, yoksa sivil şûra mı?

Askerî şûra mı, yoksa sivil şûra mı?

TSK milletimizin gözbebeğidir.

Bu zor coğrafyada huzur ve güven içerisinde yaşamamızı sağlayan, bekamız için caydırıcı bir güç olan şanlı ordumuz asla siyaset malzemesi yapılmamalıdır.

*

FETÖ’cülerin 15 Temmuz’daki hain kalkışmasından sonra Askerî Liseler ve Asker Hastaneleri kapatılmıştı.

Askerî okullar da sivil bir rektöre bağlanmıştı.

YAŞ’daki asker sayısı düşürülmüş, sivil sayısı asker sayısının iki katına çıkarılmıştı.

*

Yüksek Askeri Şûra, kısa adıyla “YAŞ”

Ağustos 2023’ün hemen başında toplandı.

Ordudaki terfi, emeklilik ve atamalar görüşüldü.

“Askerî Şûra” deniyor ama yapısına bakıldığında “Sivil Şûra” gibi.

12 üyesi var ama bunlardan sadece dördü asker. YAŞ’nın üyeleri;

Cumhurbaşkanı Yardımcıları,

Dışişleri Bakanı,

İçişleri Bakanı,

Adalet Bakanı,

Millî Savunma Bakanı,

Hazine ve Maliye Bakanı,

Millî Eğitim Bakanı,

Genelkurmay Başkanı,

Kuvvet Komutanları.

*

Görüldüğü üzere, askerliğin nasıl icra edildiği konusunda alakası ve bilgisi olmayan bakan miktarı askerden daha fazla.

Bunlar ordunun omurgasını oluşturan komutanları belirleyen kişilerdir.

*

“Ömürlerinin en az 35-40 yılını askerlik mesleğiyle geçirmiş ve terfi sırasında olan askerleri en iyi tanıyan komutanların” onayını almaktan ziyade, genel olarak askerliğini kısa dönem er veya asteğmen olarak yapmış, askerî bilgi ve tecrübesi olmayan siyasilerin onayı ile general/amiral terfilerinin belirlemesi ne ölçüde sağlıklı olabilir ki?

*

Sivil kişiler albay, general ve amiralleri terfi ettirirlerken, terfi ettirilen askerlerin meslekleri konusunda ne kadar bilgili, tecrübeli ve başarılı olduklarını bilmeleri mümkün değildir. Bundan dolayı da birçok kişinin aklına şu sorular gelmektedir;

“Askerlerin siyasi görüşleri dikkate alınarak mı terfilerine karar veriliyor?”

“Terfiler acaba sadakat sistemine mi yoksa liyakat sistemine göre mi yapılıyor?”

*

03 Ağustos 2023 tarihinde toplanan YAŞ’da

yaklaşık üç saat kadar çok kısa bir sürede TSK’nın bütün komuta kademesi belirlendi.

“Görev süreleri uzatılan albayların görüşülmesi hariç” her bir kişinin terfisi için görüşülen süre yaklaşık 1 dakika kadar oldu.

Böylesi çok kısa bir sürede albayların general ve amiral yapılması veya bir üst rütbeye terfilerde alınmış olan kararlar “ne ölçüde isabetli olmuştur” acaba?

*

Rütbe bekleme süresi dolmadan 2023 Şûra’sında emekli edilen 18 deneyimli asker var. Bunlar içerisinde üniforma giydiğim yıllarda beraber görev yaptığım ve tanıdığım silah arkadaşlarım ve komutanlarım da var. Tanımış olduklarım bilgisiyle, tecrübesiyle, komutanlık vasıflarıyla fevkalade mükemmel askerlerdi.

Bunların yerine başkalarının tercih edilmesinde acaba hangi kriterler dikkate alınmıştır?

Emekli edilme gerekçeleri ne olabilir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmamış kişinin Genelkurmay Başkanı yapılması teamüllere aykırı değil midir?

“Teamüller, yılların verdiği tecrübeler neticesinde hatalardan ders almak suretiyle olagelen davranışlardır.”

Askerî hiyerarşi ve teamüllerin göz ardı edilmesinin TSK’daki etkisi asla olumlu olmaz.

*

Şu hususun altını da önemle çizmek istiyorum;

“Terfi edecek askerlerin liyakat, yeterlilik, tecrübe, çalışkan ve başarılı olması gibi özelliklerini en iyi bilen özellikle Kolordu ve Ordu Komutanları’dır. Bunlardan sonra da Kuvvet Komutanları gelir. Terfi edecek askerlerin özelliklerini Şûra’ya giren sivil kişilerin yeterince bilmesi asla mümkün değildir.”

Ordu komutanlarının YAŞ’da olmaması, bunların yerine askerlikle alakalı olmayan bazı sivillerin YAŞ’a doldurulması, YAŞ’nın doğasına ve isabetli kararların çıkmasına aykırıdır.

*

15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında kahramanlık göstermiş bazı komutanların önceki yıllardaki Şûra’larda olduğu gibi bu yıl da emekli edilmeleri düşündürücü olmuştur.

Önceki Şûra’larda Zekai Aksakallı generalimiz,,

Cihat Yaycı amiralimiz emekli edilmişlerdi.

Ağustos 2023 Şûra’sında ise 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci,

7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım gibi liyakatli komutanlar emekli edildiler.

Kendi konularında üst düzey bilgileri olan, bölgeyi mükemmel olarak bilen bu kahraman, mümtaz, liyakatli, devletine ve milletine sadakatle bağlı komutanlardan istifade edilmemesi ne ölçüde doğru olabilir ki?

*

Korgeneral Yılmaz Yıldırım.

Diyarbakır'daki 7’nci Kolordu Komutanı.

9 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın başında bulunmuş başarılı kahraman komutanımızdır.

Ağustos 2019'dan bu yana 7’nci Kolordu Komutanlığı görevini 4 yıldan beri yapmaktaydı.

2022 yılındaki Yüksek Askeri Şûra kararıyla tümgenerallikten korgeneralliğe terfi ettirilmişti.

Bu terfisiyle birlikte Erzurum'daki 9’uncu Kolordu Komutanlığı görevine atanmış olmasına rağmen Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde emir ve direktifleriyle yapılan başarılı operasyonlar nedeniyle 7’nci Kolordu Komutanlığı görevine devam ettirilmişti.

Fakat 2023 YAŞ kararıyla beklenmedik bir şekilde emekliye sevk edildi.

Bir yıl önce terfi ettirilen bir generalin ertesi yıl emekli edilmesi teamüllere aykırıdır.

*

Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarından “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmünün kaldırılması ile

askerî okulların kapısı tarikatlara ve cemaatlere açılmıştı öyle değil mi?

Umarız terfilerde “cemaat-tarikat” referansları ile hareket edilmiyordur.

Tarikat ve cemaat üyelerinde hocalar ve abiler amirden, komutanlardan önce gelir. Bu konu medyaya yansıması sonucu hemen herkes tarafından bilinmektedir.

Bunu 15 Temmuz kalkışmasında görmüştük.

*

15 Temmuz hain kalkışmasını yapan

general ve amirallerin o dönemde bulundukları makamlara gelmelerinde “15 Temmuz öncesindeki Yüksek Askerî Şûra’larda” yapılan hatalar mı deyin, bilinçli olarak FETÖ’cü hainlerin o makamlara getirilmesi mi deyin ne derseniz deyiniz terfilerde inşallah o dönemler yapılan yanlışlıkların yapılmadığını temenni ediyoruz.

Tarikat ve cemaatler marifetiyle bir FETÖ’nün gidip bin FETÖ’nün gelebileceğini hiç kimse aklından çıkarmasın derim.

Ayrıca FETÖ tehdidinin halen devam ettiğini değerlendiriyor, FETÖ’ye kesinlikle dikkat edilmesinin altını da önemle çiziyorum.

Yazarın Diğer Yazıları