Asr suresinin Türkçe anlamı nedir?

Asr suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Asr suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Asr suresi İnşirah suresinden sonra inmiş olup "Asr"a yemin ile söze başladığı için bu adı almıştır İşte Asr suresinin Türkçe anlamı..

Asr suresi Mekke''de inmiştir. Asr suresi 3 ayetten oluşmakta olup İnşirah suresinden sonra inmiştir.

Asr, yüzyıl, ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelir. "Asr"a yemin ile

söze başladığı için Asr suresi bu adı almıştır.

Asr suresinde kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya hakkı ve sabrı tavsiye etmeye bağlı olduğu

anlatılmıştır.

ASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı

tavsiye edenler bunun dışındadır