Bingöl Üniversitesi akademik personel alacak

Bingöl Üniversitesi akademik personel alacak

Bingöl Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Resmi Gazete''de yer alan ilana göre; Bingöl Üniversitesi, bünyesinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Kanun''un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER İLE BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri ekinde 
Özgeçmiş
 Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi
Doçentlik Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yayın Listesi ile bilimsel yayınlarım, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı
eğitim- öğretim faaliyetlerin yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya ileri teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerden oluşan 7 takım dijital (6 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

Dilekçeleri ekinde Özgeçmiş
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi
Doçentlik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN:

Dilekçeleri ekinde Özgeçmiş

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Yayın Listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 5 takım dijital (4 adet USB Bellek + 1 adet CD/DVD) dosyayı ekleyerek İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar, Dijital (USB Bellek) dosyaların haricinde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Özgeçmiş, Fotoğraf (2 adet), Askerlik Durum Belgesi ve Hizmet Belgelerini (kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için) çıktı alarak ayrı bir dosya halinde dilekçeleri ekinde başvuru yapılacak birime teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak belgeler kabul edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

3. Adaylar hazırladıkları bilim dosyalarının içerisine Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosunu da koymaları gerekmektedir.

(Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde belirtilen Puanlama Tablosu http://pdb.bingol. edu.tr/dokumanlar/basvuru-ilk-ve-yeniden-atama-formlari/ adresinde Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Puanlama Tablosu olarak yer almakta olup tablonun kullanım kılavuzuna uygun olarak doldurulması gerekmektedir.)

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:

1. İlanımız Resmi Gazete''de 25.11.2022 tarihinde yayımlanmış olup son başvuru tarihi 09.12.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.

2. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

3. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.