Boğaziçi vapurlarının harp yılları destanları

whatsapp-image-2024-01-27-at-11-29-18-1.jpeg

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bünyesindeki Kültür A.Ş. kurulduğu 1989’dan bu yana şehrin kültür hayatına yaptığı katkılarla önemli bir fonksiyon üstlenmekte. Kültür, sanat ve turizm hizmetleri gibi faaliyet alanlarının yanı sıra yayıncılığı da her türlü takdiri hak ediyor. İstanbul kültürünü gelecek nesillere aktaracak çok sayıda eseri okurla buluşturan Kültür A.Ş. Cumhuriyet’in 100. Yılı için de yeni kitaplar yayınlıyor. Bunlardan biri de deniz tarihçisi araştırmacı-yazar Ahmet Güleryüz’ün hazırladığı “İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri” adlı kitap oldu. Şehir Hatları’ndan Türk denizcilik tarihine kadar uzanan kaynak eser niteliğindeki “İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri” Boğaziçi vapurlarının savaş yıllarındaki pek bilinmeyen kahramanlık destanını gündeme taşıyor. Kitap; Balkan, I. Dünya ve Çanakkale savaşlarına katılmış olan İstanbul’un gazi vapurlarının hikâyesine ve bu gemilerin kaptanlarının hatıralarına mercek tutuyor. Zengin görsel ve çizimleriyle Şirket-i Hayriye vapurlarının savaş yıllarındaki önemli görevlerini teknik bilgilerle donatarak okuyucuya sunan eser okurlarını o yıllara götüren üslubuyla da dikkat çekiyor.

Mustafa Kemal önderliğindeki Millî Mücadele döneminde görev yapmış Kuva-yi Millîye’ye ait gemilerin düşman gemileriyle verdiği amansız mücadele ise bu kitabın odaklandığı konulardan bir diğeri.

“İstanbul’un Gazi Vapurları ve Gazi Gemileri”, Türk denizcilerinin destansı mücadelesini Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türk milletine hatırlatmasıyla da bir vefa örneği sergiliyor.

Kültür A.Ş. Yayınları

Tel: (0212) 467 07 00

////////////////////////

whatsapp-image-2024-01-27-at-11-29-18.jpeg

Haçlıların unutamadığı coğrafya: Anadolumuz

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları öğretim üyesi Ali Hatalmış’ın “Anadolu'nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi” adlı çalışması, alanında büyük bir boşluğu doldurmaya aday bir eser. Kitap 2020 yılında Ötüken Neşriyat tarafından okurla buluşturuldu, ancak siz değerli okurlarımıza tanıtmak bugüne nasip oldu.

İlk İslam fetihleriyle birlikte Anadolu’nun güneyinde başlayan sınırlı bir İslamlaşma olmuşsa da akamete uğramıştır. Anadolu’nun İslamlaşması Türklerin fetih, iskân ve uzun soluklu politikalarıyla tamamlanmıştır. Geçmişten günümüze Haçlı zihniyetinin Anadolu’yu geri alma teşebbüsleri olmuşsa da boşa çıkarılmıştır. Ve o Anadolu insanı, bütün imkânsızlıklara ve yoksulluğuna rağmen Kurtuluş Savaşı destanını yazmıştır.

Ülkemizde “Türklerin İslamlaşması” ve “Anadolu’nun İslamlaşması” konularının henüz yeterince incelenip araştırılmadığını savunan Ali Hatalmış, çalışması hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

Türklerin Müslüman oluşlarının bütün yönleriyle iyice anlaşılması, tartışılması ve bu konuda belli kararlara varılması, Anadolu’nun İslamlaşmasına da ışık tutacaktır. Gözleri ve gönülleri karartan katı hamasi anlayışın terk edilerek yetkin ve yeterli bilimsel çalışmaların yaygınlaşmasına ihtiyaç vardır. Yaptığımız bu çalışma inşallah bu alana da katkı sunacaktır. Kitabımız yeni bir dil, farklı bir göz ve yorumlarla, Anadolu’nun dinî/İslami kimliğinin tarihsel oluşum sürecini ele almaktadır. Anadolu’nun fethedilmesi ve İslamlaşmasına dair Fuad Köprülü, Mehmet Şeker ve Osman Çetin hocalarımızın müstakil çalışmaları yanında; Ömer Lütfi Barkan, Ahmed Yaşar Ocak, Abdülkerim Özaydın vb. hocalarımızın araştırma ve incelemeleri takdire şayandır. Yine konumuzla alakalı araştırma ve incelemeler yapan pek çok bilim insanı bulunmaktadır. Burada adını saydığımız ve sayamadığımız, eser ve incelemelerinden yararlandığımız herkese teşekkürü bir borç bilirim.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

Yazarın Diğer Yazıları