Bugünün dünya siyasetinin izini yakın geçmişte aramak

Bugünün dünya siyasetinin izini yakın geçmişte aramak
Türk milliyetçiliğinin kurucu önderlerinden Yusuf Akçura'nın günümüzde bile hâlâ aşılamamış olan önemli eseri "Târih-i Siyâsî Ders Notları" Ötüken  Neşriyat tarafından okurla buluşturuldu.

Yusuf Akçura; yalnızca Türk milliyetçiliğinin kurucularından biri olarak değil, aynı zamanda 20. yüzyıl Türk fikir hayatında akademik ve sistematik düşüncenin yerleşmesinde de büyük emekleri olan en üretken mütefekkirlerimizden biri olarak değerlendirilmelidir. Kaleme aldığı sayısız mektup, makale ve kitapları içinde belki de en fazla ihmal edilmiş olanı ne yazık ki 1926, 1927 ve 1928 yılında yayımladığı "Târih-i Siyâsî Ders Notları"dır. Bugün üniversitelerde okutulan hiçbir siyâsî tarih kitabı Yusuf Akçura'nınkiyle kıyaslanamaz bile, çünkü Avrupa'yı, Rusya'yı ve Osmanlı Devleti'ni içinde yaşadığı dönem içinde onun kadar kapsamlı ve objektif tahlillere tabi tutan ikinci bir isme rastlamak mümkün değil. Yusuf Akçura, İngiltere'de ortaya çıkan Sanayi İhtilâli'nden Fransız İhtilâli'ne ve bunların Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında meydana getirdikleri etkilerden Hürriyetçilik, Sosyalizm, Radikalizm, Liberalizm ve Milliyetçilik gibi dünyayı değiştiren fikir hareketlerine, Napolyon Savaşları ve Viyana Kongresi'nden Mısır ve Şark Meselelerine, Yunan bağımsızlık hareketlerinden İtalyan ve Alman birliklerinin kuruluşuna kadar bugün bile üzerinde büyük bir ciddiyetle durulması gereken sayısız konuyu Osmanlı Devleti'nin son yüzyılını ve genç Cumhuriyet'in ilk yıllarını merkeze alarak akademik bir hassasiyetle tartışıyor. Erol Kılınç tarafından yayına hazırlanan kitaptaki konu başlıklarından bazıları şöyle: *Sosyal Hareketler *Fransız İhtilâli ve On dokuzuncu Asır Târihine Bakış *Fransa İhtilâli'nin Halk Sınıflarına ve Diğer Ülkelere Te'sirleri *İhtilâl Devrinde Fransa'nın Dış Siyâseti *İhtilâlden Sonra Avrupa Devletlerinin Münâsebetleri, İttifaklar ve Savaşlar *Napolyon Bonapart Dönemi *Fransız İhtilâli'nin Başlangıcından İtibaren Türkiye-Fransa Münâsebetleri *Bonapart'ın Şark Siyâseti *Napolyon'un Rusya Felaketi ve Sonrasında Avrupa'daki Hareketler *Napolyon Devrinin Sonu ve Viyana Kongresi *Viyana Kongresi ve Avrupa'nın Yeniden Tanzîmi Müzâkereleri *İrticâ Nazarîyesi: Aksiyon-Reaksiyon *İngiltere'de Fransız İhtilâli'nin ve İrticâ'ın Tecellîleri *Türkiye'de Liberalizm/ Avrupa'da Gizli Cemiyetlerin Teşekkülü *Asrın Ortalarına Doğru Şark Mes'elesi *Türk-Rus Harbi, Edirne Muahedesi- Yunan istiklali- Fransa'nın Cezâyir'i İstilası *18. yy. Sonunda ve 19.yy. Başında Meydana Gelen İktisadî İnkılâp *İktisadî İnkılâbın Üç Âmili *Proletarya'nın Oluşması *Buhar Makineleri/ Büyük Sanâyî İnkılâbının Doğuşu *Burjuva Sınıfının Zaferi *Mısır Mes'elesi, Netîceleri, Düvel-i Muazzama'nın Müştereken Himâyesi ve Tanzîmat Fermanı *Londra Konferansı ve Boğazlar Mukavelesi *19'uncu Asrın Ortalarına Doğru Halkçılık (Demokratizm) Hareketleri *Halkçılık: Müsâvatçılık ve Hürriyetçilik *Sosyalistlik Hareketleri *Avrupa'da 1848 İhtilâli Öncesinde Sosyalistlik Hareketleri *Felsefî Radikalizm Fikirlerinin İntişarı: 19. yy. başında Alman Felsefesi *Halkçılık; Siyâsî ve İctimâî Cereyanlarının Birleşmesi *Karl Marks ve Komünizm Cereyanı *19'uncu Asrın İlk Yarısında Milliyetçilik Hareketleri *Alman Milliyetçiliğinin Yükselişi *Alman Filolocyasının Milliyetçilik Anlayışına Getirdikleri *Alman Etkisiyle Uyanan İslav Milliyetçiliği *Yunan Millî Uyanışı

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50

***

Batı'nın İslam'la imtihanı

Fransız düşünür Roger Garaudy'nin dünyada ses getiren ve onu Türk okuyucusuyla tanıştıran kitabı "İslam'ın Vadettikleri" yeni baskısıyla gündemde. Ülkemizde Roger Garaudy uzmanlığı konusunda haklı bir şöhrete sahip olan Cemal Aydın'ın yeni baskısını dilimize kazandırdığı, "İslam'ın Vadettikleri" ilk yayınlandığında Batı dünyasının dikkatlerini İslam üzerine çekmişti. Batı, yüzyıllar boyunca, Müslümanları barbarlıkla, İslâm dünyasını da gericilikle suçladı, suçluyor. Batı, İslâm ülkelerine karşı Haçlı ruhunun dün olduğu kadar bugün de bazen sinsice, bazen alenen devam ettiriyor. Batı, kendi insanını gerek okul, gerekse medya yoluyla İslâm düşmanı olarak yetiştiriyor. Batı, Müslümanlara her türlü iftirayı atmaya, kara çalmaya devam ediyor. Roger Garaudy bu kitapta: İslâm'a ve Müslümanlara yapılan bütün saldırılara tek tek cevap veriyor. Müslümanlar olmasaydı, Batı'nın hâlâ Ortaçağ karalığında insanlık dışı bir hayat süreceğini ve asıl barbarların Batılılar olduğunu haykırıyor. Batı'nın her bakımdan iflâs ettiğini açıklıyor. Batı'nın dünya insanlığına karşı yaptığı cinayet, sömürü ve soykırımları gözler önüne seriyor. İslâm medeniyetinin dünyanın gelmiş geçmiş en soylu ve en insancıl medeniyeti olduğunu apaçık ispat ediyor. İslâm'ın gerçek değerini ve yüceliğini Batılı aydınlara reddedemeyecekleri bilgi ve belgelerle kabul ettiriyor. Batı'nın ve insanlık âleminin ancak İslâm bilgeliği ve insan anlayışıyla barış ve huzura ereceğini bütün aydın zihinlere yerleştiriyor.

Türk Edebiyat Vakfı Tel:(0212) 526 16 15

***

Kışlalardaki kahramanlar

Mustafa Önsel, "Ağacın Kurdu / TSK'de Şakirtlerin İşgali mi? Fethullah'ın Askerleri" kitabıyla, FETÖ tehlikesinin hangi boyutta olduğunu, "15 Temmuz 2016 Kalkışması"ndan çok önce kamuoyu ile paylaşmıştı Bu seriyi tamamlayan yeni kitabı; "Aşil'in Topuğu / FETÖ'nün O Gecesi", kalkışmanın hain ve kanlı olaylarını yani; "O Gece"yi anlatıyor. Darbeyi önleme konusunda halkımızın kahramanlıkları basında çokça yer aldı.Oysa bu esnada olayların merkezinde, kışlalarda yaşananlar, verilen şehitler, bizzat erinden generaline kadar TSK mensuplarının kahramanlıkları ve bu isimsiz kahramanların küçük dokunuşlarla "Kalkışma"yı nasıl önledikleri pek dikkat çekmedi. Mustafa Önsel, işte bu askerlerin hikâyelerini, "Aşil'in Topuğu"nda detaylarıyla anlatıyor, sonuçta da FETÖ'nün Kalkışma sonrası geldiği son noktaya ilişkin değerlendirmeler sunuyor. Mustafa Önsel, "O Gece", sokağa ilk çıkanlardan biri olarak bizzat "Yaşayanın Ağzından" birçok olaya açıklık getiriyor. Kitapta belgeleriyle cevabını bulan sorulardan bazıları şöyle: *"Aşil'in Topuğu", FETÖ'nün "Son Kalesi" neresiydi? *15 Temmuz 2016 kalkışmasının icra tarihi saati neden öne çekildi? *Sözde darbeci Balyoz Davasından mağdur edilmiş general/amiral ve subaylar, gerçek FETÖ'cü darbecilere karşı nasıl direndiler? Kalkışmayı nasıl önlediler? *Askeri Birliklerde yaşanan kanlı olaylar… *"Kahraman er" bir tugayın kalkışmaya katılmasını nasıl önledi? *"Ben FETÖ'cü değilim" diyen Yüzbaşının foyası kalkışmada nasıl ortaya çıktı? *1994 KHO mezunu subayların önlenemez yükselişlerinin arkasında yatan neydi? *Analar ne kahramanlar doğurmuş? Başçavuş Ömer Halisdemir… *KHO 1985 devresinin en çok general çıkaran 63'üncü Kısmının sırrı? *"Kalkışma günü Graham Fuller ve Henry Barkey İstanbul'da ne arıyorlardı?

Alibi Yayıncılık Tel:(0539) 669 60 69

***

Savaş ve sonrası...

Doç. Dr. Hüner Tuncer tarafından kaleme alınan "Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti'nin Sonra" adlı kitapta; 1914-1918 yıllarında Avrupa cephelerinde yer alan muharebeler ile aynı yıllarda Osmanlı Devleti'nin farklı cephelerde yürüttüğü savaşlar üzerinde ana hatlarıyla durulmakta. Gelinen noktada Osmanlı'nın yeniden diriltilmesine ve saatin geriye döndürülmesine olanak yoktur! Türkiye Cumhuriyeti; çağdaş bir devlet olarak, 21. yüzyıl dünyasında yerini almıştır.

Tarihçi Kitabevi Tel:(0216) 418 68 86

 

 

 

 

***

Kadınlar aldatırsa

Hayata dair öykü ve denemeleriyle dikkat çeken Yunus Arıkan yeni kitabı “Aşk Çıldırmış Olmalı” ile kadınlara sıkça kanan bir adamın trajikomik hikayesini okurlarına şöyle takdim ediyor: Aldatılmış olsa da sonunda ‘aşk’ın hep galip geldiğini anlatan bu kitapta; Heyecan, mutluluk, umut ve ihtirası bulacak, bir solukta keyifle okuyacaksınız. Ondan sonrasında kendinizi sorgulama ihtiyacı duyar mıyız, duymaz mıyız, bu da okuyucuya kalmış bir şey!

Yediveren Yayınları Tel: (0 212) 506 13 84

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.