Büyük şehirler işsiz yuvası

Büyük şehirler işsiz yuvası

Büyük şehirler işsiz yuvası

2000 yılında büyük kentlerde 1 milyon 497 bin olan işsiz sayısı, 2007 yılının ilk üç aylık döneminde

Büyük şehirler işsiz yuvası
2000 yılında büyük kentlerde 1 milyon 497 bin olan işsiz sayısı, 2007 yılının ilk üç aylık döneminde ikiye katlanarak 2 milyon 796 bine ulaştı.

İşsizlerin sayısı 7 yılda ikiye katlandı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından hazırlanan “İşsizliğin Göç Haritası” raporu açıklandı. Rapora göre, 1980 yılında 15,7 milyon olan istihdam, 24 yılda ancak 21,7 milyon kişiye çıkarken, bunun sonucu olarak da ülkedeki istihdam oranı yüzde 44’te kaldı. Rapora göre, işsizlik sorununu çözemeyen Türkiye’den göçün en büyük nedenlerinden biri de istihdam arayışı oldu. 2007 yılının başında kentteki işsiz sayısında azalma olmadı. Rapora göre, ülke genelinde 2000 yılında 1 milyon 497 bin olan işsiz sayısı 2007 yılının Ocak, Şubat ve Mart döneminde 1,3 milyon kişi artarak 2 milyon 796 bine ulaştı.

İşte oranın yüksek olduğu iller

Rapora göre, göç edenlerin başlıca çekim merkezi İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Malatya, Manisa ve Kocaeli’den oluşan 10 il olarak sıralandı. Göç edenlerin yüzde 43,5’i ailevi, yüzde 25’i bireysel, yüzde 20’si ekonomik ve yüzde 4’ü de güvenlik nedeniyle yaşamlarını farklı illerde sürdürmek zorunda kaldı. Çeşitli gerekçelerle göç alan kentlerin işsizlerine diğer illerden gelen işsizler de eklenince bazı kent ve bölgelerin işsizlik oranlarında patlama yaşandı. İstanbul’daki işsizlik ise yüzde 11’e yükseldi

Üniversite mezunları istihdam edilemiyor
Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de üniversite mezunu çalışabilir nüfusun yüzde 29’unun ekonomi dışında kaldığı belirlendi.15 yaş üstü çalışabilir nüfusun yarısından fazlasının iş gücünün dışında kaldığına  vurgu yapılan araştırmada şunlara dikkat çekildi: “Türkiye’de her 100 kişiden sadece 46’sı istihdam ediliyor. Eğitim düzeyinin yüksek olması ne işin niteliğini ne de işsizliği belirliyor. Ortaokul ve ilköğretim mezunlarının yüzde 13’ü, Üniversite mezunlarının yüzde 10’u işsiz. Yapılan araştırmada genç nüfusun istihdam sorunu yaşadığına da dikkat çekildi.