Çanakkale Destanını yazan futbolcular

Çanakkale Destanını yazan futbolcular

"Vatan sana canım feda" deyip cepheye koştular. 

Sedat KAYA / YENİÇAĞ

Çanakkale destanının 108. yılını kutluyoruz.
Anadolu insanının vatanı kurtarmak için koşa koşa gittiği o büyük zaferin yıldönümü bugün.
Her meslekten vatansever vardı cephede.
Doktor, öğretmen, müzisyen, yazar, işçi ve futbolcular.
O futbolcular ki, bir yandan cephede savaşırken, bir yandan da at sırtında saatlerce yolculuk yaparak, İstanbul''daki lig maçlarına katılıp yine at sırtında cepheye dönen kahramanlardı.
Onlar Mustafa Kemal Atatürk''ün "Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz" sözünü kanıtlarcasına savaştılar.
İstanbul''un işgal yıllarında 3 büyük kulübümüz yağmaladığı için bu şehit ve gazi futbolcularımızın çocuğunun isimleri bilmiyoruz.
Bildiğimiz kahramanlar ise şunlar. Hepsini saygı ve şükranla anıyoruz.
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
Şehit Olanlar:
Kâzım Bey (koşucu, zabit vekili)
Âsım Bey (futbolcu, zabit vekili)
Ali Bey (futbolcu, gönüllü asker) 

Silah Altında Bulunanlar:
Muallim Kenan Bey (boks ve güreş muallimi)
Ahmet Fetgeri Bey (terbiye-i bedeniye muallimi)
Alâaddin Bey (mübazir ve musâri - zabit vekili)
Mehmet Bey (futbolcu, gönüllü asker)
Fuad Bey (futbolcu ve güleşçi)
Resul Bey (kaleci ve atlayıcı, baytar)
Sabri Bey (futbolcu, tabib muavini)
Genç Mehmet Bey (atlayıcı, askeri tâir (uçucu))
Cemâl Efendi (mukavemet koşucusu, zabit namzeti)
Cevdet Efendi (futbolcu ve koşucu)
Aziz Efendi (hokeyci, topçu küçük zabiti)
İzzet Efendi (irtifa atlayıcı, bahriye efradından)
Hikmet Bey (ağırlık atar, atletik müsabakalarda muvaffak olur, bahriye efradından)
GALATASARAY KULÜBÜ
Şehit olanlar:
Abdurrahman Robenson Bey (umumi kaptan ve izcilerin oymak beyi, mülazım-ı sâni)
Hasnûn Gâlib Bey (futbol ve hokey ikinci kaptanı, zabit vekili)
Neşet Bey (hokey kaptanı, zabit vekili)
Hâlid Fuad Bey (Müşir Fuad Paşazâde) (ikinci takımda futbolcu, zabit vekili)
Mehmet Ali Bey (Enver Paşazâde) (futbolcu)
Refik Ata Bey (futbolcu)
Cemil Bey (futbolcu)
Hasib Bey (Ali Paşazâde)
Nazmi Bey (futbolcu)
Yaralananlar:
Yusuf Ziya Bey (birinci futbol takımı iç muhacimi, zabit vekili)
YakubRobenson Bey (futbolcu, asker)
Feyzi Robenson Bey(futbolcu, askeri tâir (uçucu)
Silah Altında Bulunanlar:
Celâl Bey (birinci futbol takımı merkez muhacimi, zabit vekili)
Kemâl Niyazi Bey (kotra kaptanı, topçu)
Ahmed Robenson Bey (sandal ve halat takımları kaptanı ve birinci futbol takımı kalecisi, zabit)
Kenan Bey (boks ve güreş kısmı kaptanı)
Emin Bülend Bey (futbol birinci takım sabık kaptanı ve sol açık muhacimi)
Emil Oberle Bey (futbol muallimi ve birinci takım merkez muhacimi, ağır topçu çavuşu)
Ahmed Adnan Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, maiyet-i seniyye bölüğünde)
Ahmed Cevat Bey (birinci futbol ve hokey takımlarından müdafi, ağır topçu zabiti)
Sedat Bey (birinci futbol takımı sol muavini)
Hüseyin Bey (birinci futbol takımı sağ muavinive hokey takımı müdafi)
Cevat Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi)
İbrahim Bey (birinci futbol takımı sağ müdafi ve hokey birinci takımı muhacimi)
Jozef (Joseph) Oberle Bey (birinci futbol takımı sağ muhacimi, Alman ordusunda gönüllü)
Nasreddin Bey (birinci futbol takımı açık muhacimi)
Vehbi Bey (birinci futbol takımı sağ muavini)
Sitar Bey (birinci futbol takımı muhacimi)
Behçet Bey (birinci futbol takımı müdafi)
Naki Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Edip Bey (ikinci futbol takımından, mülazım sâni)
Avni Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ahmet Ali Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ahmet Muhtar Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ömer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Muammer Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Ferid Bey (ikinci futbol takımından, zabit vekili)
Âsım Bey (heyet-i idare a''zâsından ve ilk teşekkül eden takım kalecisi)
Mahir Sâfi Bey  (sandal takımı hamlecisi, Harbiye Nezareti otomobil parkı kumandanı)
Âkif Sâfi Bey (sandal takımından)
Ârif Bey (sandal ve ikinci futbol takımından)
Selim Bey (yelkencilik kaptan muavinlerinden)
Hüsameddin Bey (filika takımından)
Emin Bey (filika takımından)
İsmet Bey (paten ve çayır hokey takımları kaleci ve sol açık muhacimi)
Sıdkı Bey (çayırda birinci hokey takımı kalecisi)
Kemâl Bey (halat ve filika takımlarından)
Şükrü Bey (İstanbul sürat ve uzun atlama birincisi)
Adnan Bey (izci takımından)
Osman Kenan Bey (izci takım başlarından)
Müfid Bey (izci takımından)
Kâzım Bey (izci takımından)
Neyir Bey (boks takımından)
Cemâl Bey (futbol)
Cemâl Hüseyin Bey
İsmail Bey
FENERBAHÇE KULÜBÜ
Şehit olanlar ve silah altında bulunanlar:
Gâlib Bey (birinci futbol takımı kaptanı)
Yahya Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Kemâl Bey (şehit)
Nüzhet Bey (birinci futbol timi azasından)
Said Bey (birinci futbol timi azasından)
Zeki Bey (ihtiyat zabitlerinden)
Sâfi Bey (ihtiyat zabitlerinden)
Hâfid Bey (zabit namzedi
Cemî Bey
Nuri Bey (birinci futbol timi azasından)
Sadık Bey (birinci futbol timi azasından
Rüşdü Bey (kotra ve denizcilik şubesinden)
Osman Bey (futbol ikinci timi azasından)
Fahri Bey (sandal ve deniz şubesinden)
Sezai Bey
Burhaneddin Bey
Hulki Bey (deniz ve sandal şubesinden)
Ömer Bey (süvari mülazım-ı sâni (İhtiyat))
Garî Bey (futbol birinci timi azasından)
Afif Bey (zabit namzeti)
Bedri Bey (zabit namzeti)
Hâfid Bey (zabit namzeti)
Ferik Bey (zabit namzeti)
Kemâl Bey (zabit namzeti)
Emin Bey (zabit namzeti)
Zeki Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Nebil Bey
Vasıf Bey
Şevki Bey
Servet Bey
Kenan Bey
Sabri Bey (birinci futbol timi azasından)
İsmail Bey
Ata Bey
Rauf Bey
Şakir Bey (ihtiyat Zabit Vekili)
Vehbi Bey (Müftüzade, futbol birinci timi azasından)
Ârif Bey (futbol birinci timi azasından (askeri mühendis)
Nureddin Bey (şehit
Mehmed Bey (mülazım-ı Sâni)
Nureddin Bey
Cemâl Bey
Wilhelm Kohlhammer (birinci tim azasından (Almanya''da asker)
Mehmed Nasuhi Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)
Edhem Bey (ikinci tim azasından, ihtiyat zabitlerinden)
Manço Salahaddin Bey
Süreyya Mithat Bey (birinci tim azasından)
Mustafa Behçet Bey (mecruh ve taht-ı tedavide)
Müfid Bey (ihtiyat zabit namzedi)
Sami Bey (ihtiyat zabit namzedi)
Mithat Bey