Cezaevi yapımının önündeki engeller kalktı

Cezaevi yapımının önündeki engeller kalktı
FETÖ’cülere yer açmak için 30 bin kişinin şartlı salıverilmesi yeterli olmadı. Kapasitenin dolması nedeniyle yapılacak yeni tutukevleri için imar planı ve onay süresi de beklenmeyecek.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenleme çerçevesinde, kapasitenin dolu olması nedeniyle yeni cezaevlerinin yapımına hız verilecek. 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, cezaevi yapımlarına ilişkin yeni düzenleme getirildi. AdaletBakanlığı, bu düzenleme kapsamında cezaevi yapımına hız verecek. Kanun Hükmünde Kararname ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeye göre, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’nca tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki ta- şınmazlar üzerinde, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde veya mülkiyeti kamuya ait bakanlığa tahsis edilen veya izin verilen taşınmazlar üzerinde cezaevi yapabilecek. Kanun Hükmünde Kararname’nin yeni düzenlemesine göre bakanlık bir yıl içinde söz konusu yerlerde yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmadan cezaevleri inşaatlarına baş- layabilecek. Ayrıca cezaevi yapımında imar planı yapım ve onay süresi de beklenmeyecek. Adalet Bakanlığı, yeni cezaevlerinin yapımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan “pazarlık usulü” ne göre ihaleler gerçekleştirebilecek. Cezaevi yapımı için mera vasfındaki yerler de kullanılabilecek. Söz konusu alanlar, ot bedeli alınmadan vasfı değiştirilip tapuda hazine adına kaydedildikten sonra Maliye Bakanlığı’ndan Adalet Bakanlığı’na devredilebilecek.

 

 

 

Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58