Devlet kurmak Türk’ün işi

whatsapp-image-2023-11-10-at-11-27-00-1.jpegYayınevlerinin Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yayımladıkları yeni kitaplara bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Sadullah Gültekin’in editörlüğünde, tarih alanında yetkin bir çok kalemin katkılarıyla oluşan, “Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne” adlı çalışma Türklerin devlet kurma konusundaki yeteneğini belgelerle gözler önüne seriyor.

Gerçekten de tarih boyu en çok devlet kuran milletlerin başında Türkler gelir. Türklerde devlet, millete hükmeden değil milletin hizmetkârı olan bir müessesedir. Peki ya Hunlar’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne dek kurulan, bazıları imparatorluk seviyesine ulaşan, doğudan batıya geniş bir coğrafyaya yayılan Türk devletleri hangileridir? Türkler devlet kurarken neler yaşamış, kimlerle mücadele etmiş ve hangi felsefeyi benimsemiştir? Türk devletleri hangi coğrafyalarda hangi isimlerle hüküm sürmüştür?

Tarih boyunca belli başlı Türk devletlerinin kuruluş süreçlerinin alanında uzman araştırmacılar tarafından incelendiği bu eserde Abdullah Gündoğdu, Saadettin Yağmur Gömeç, Ali Ahmetbeyoğlu, Müslüme Melis Savaş, Ahmet Taşağıl, Hayrettin İhsan Erkoç, Altay Tayfun Özcan, Umut Üren, Ömer Soner Hunkan, Aydın Usta, Erkan Göksu, İlyas Kemaloğlu, Ayşe Atıcı Arayancan, Hayrunnisa Alan, Cihat Aydoğmuşoğlu, Mehmet Alpargu, Feridun M. Emecen ve Ömer Erden’in araştırmaları yer alıyor. Kuruluş’u okurken Türk adını ve Türk ruhunu yaşatmış liderlerin ve devletlerin destansı hikâyelerine ilk kez derli toplu bir şekilde tanık olacaksınız. Çalışmada:

Abdullah Gündoğdu: Türk Devletlerinin Kuruluş Felsefesi’ni;
Saadettin Yağmur Gömeç: Türk-Hunlarını;
Ali Ahmetbeyoğlu: Avrupa Hunlarını;
üslüme Melis Savaş: Ak Hunları;
Ahmet Taşağıl: Gök Türkleri;
Hayrettin İhsan Erkoç: Uygurları;
Altay Tayfun Özcan: Hazarları;
Umut Üren: Bulgarları;
Ömer Soner Hunkan: Karahanlıları;
Aydın Usta: Sâmânîler Devleti’nin Kuruluşu’nu;
Erkan Göksu: Gaznelileri ve Selçukluları;
Coşkun Erdoğan: Harzemşahları;
İlyas Kemaloğlu: Altınorda’yı; Cengiz Tomar: Memlükleri;
Ayşe Atıcı Arayancan: Akkoyunluları;
Ayşe Atıcı Arayancan: Karakoyunluları;
Hayrunnisa Alan: Timurluları;
Cihat Aydoğmuşoğlu: Safevîleri;
Mehmet Alpargu: Babürleri;
Feridun M. Emecen: Osmanlıları;
Ömer Erden: Türkiye Cumhuriyeti’ni anlatıyor.

Timaş Yayınları

Tel:(0212) 511 24 24

-----

whatsapp-image-2023-11-10-at-11-27-00.jpeg

Asya’nın en eski ticaret yolu

Türk dünyasıyla ilgili çok değerli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mehmet Saray, “İpek Yolunda Türklerin İktisadi Ve Ticari Hayatı” adlı kitabında tarihî ticaret yolunun geçmişini masaya yatırırken, geleceği konusunda da öngörülerde bulunuyor. Prof. Dr. Saray bu çalışmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

Hunlardan Gök Türklere, Gök Türklerden Uygurlara, Uygurlardan Kırgızlara, Oğuzlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar geçen dönemi ana hatları ile yazdıktan sonra, bugünkü kardeş Türk Cumhuriyetlerinin halklarını teşkil eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan Türklerinin tarihlerini de bütün yönleri ile ele alıp yazdım. Bu çalışmada, kardeşlerimizin iktisadi ve ticari hayatlarını, dünü ve bugünü ile ortaya koymaya çalıştım. Ayrıca, Rusya ile Çin’in bölgeyi ve kardeşlerimizi nasıl sömürdüğünü de anlatmaya çalıştım. Son olarak da kardeş cumhuriyetlerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini belgeleri ile ortaya koymaya çalıştım. Ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığım “İpek Yolunda Türklerin İktisadi ve Ticari Hayatı”, yeniden canlandırılabilir mi? Diğer bir ifade ile “Tarihî İpek Yolu” yeniden ticaret hayatımızda yerini alabilir mi? Pek çok ülkenin, özellikle Türkiye ile kardeş Türk Cumhuriyetleri’nin, iktisadi ve ticari hayatına önemli katkı sağlayacağı tahmin edilen bu projenin gerçekleşmesi mümkün mü?”

Boğaziçi Yayınları

Tel:(0212) 520 70 76

Yazarın Diğer Yazıları