DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK -1-

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK -1-

Mustafa Kemal, çağımızda henüz hiç kimsenin geçemediği büyük bir adamdır

ATATÜRK 30 AĞUSTOS’U ANLATIYOR -9-

 

Atatürk ve Türk İnkılâbı, Millî Mücadele’nin başından itibaren yabancı yazarların dikkatini çekmiş, bu konuda eser yazılmıştır. Yabancı yazarlar, yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da Atatürk’ten hayranlık ve takdir duygularıyla söz etmişler, yazılarında eserinin değeri ve büyüklüğü karşısında düşünce ve duygularını dile getirmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bütün Batılı ülkelerin ilgi odağı olmuş bir olgudur. Örneğin; Amerikalı asker diplomat General Shell, “Mustafa Kemal, çağımızda henüz hiç kimsenin geçemediği büyük ve yetenekli bir adamdır...” derken bir Batılı yazar da; “... Bütün ulusların büyük adamları vardır. Fakat modern Türkiye’de Atatürk’e gösterilen derin saygıya benzer bir şeyin başka bir yerde bulunacağından şüpheliyim. O, Ebedî Önderdir” ifadesiyle Atatürk’e olan hayranlığını belirtir. 
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 2006 yılında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 125’inci yılı armağanı olarak; seçilmiş makalelerden oluşan, Türk Silahlı Kuvvetlerine askerlik görevini yapmak üzere katılan üniversite mezunu kesime yönelik verilecek derslerde kaynak olarak kullanılmak üzere ‘Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türkiye’ adı altında bir kitap yayınladı. Daha önce bu kitaptan faydalanarak Dr. Hv. Öğ. Yb. Hülya Şahin tarafından kaleme alınan “Asker ve Devlet Adamı Atatürk” konulu yazıyı tanıtmıştık. Şimdi de ayın eserde yer alan Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın ’Dünyanın Gözünde Atatürk’ başlıklı yazısını aktarıyoruz. Bilindiği gibi Atatürk ile ilgili birçok dilde yayın yapılmıştır. Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sonrasında kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye dışında, özellikle de bağımsızlık savaşı veren ve batılı anlamda bir toplum oluşturma uğraşısı içinde olan ulusların ilgisini hep çekmiştir ve çekmeye de devam etmektedir. Atatürk ile ilgili makale ve kitaplar yanında ansiklopedilerde bilgi bulmak ve onun asker ve devlet adamlığı üzerine doğu ve batı ülkelerinin kütüphanelerinde ve arşivlerinde malzeme bulmak mümkündür.
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Anadolu’da başlatılan Millî Mücadele bilindiği gibi 1919 tarihinde yayınlanan Amasya Genelgesi ile iç ve dış kamuoyuna hareketin temel özelliklerini duyurmuştu. Daha sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri ile hareketin esasları formüle edilmiş ve son Osmanlı Meclisi Mebusanınca onaylanarak “Misakımillî” adı ile Millî Mücadele’nin temelini oluşturmuştu.
Not: Dünkü sayfamızda yer alan zeybek kıyafetli Atatürk tablosu Kadri Özdemir tarafından yapılmıştır.