Flaş.. Flaş.. Tarihi yapı İBB’de kalacak

Flaş.. Flaş.. Tarihi yapı İBB’de kalacak
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, İlk Derece Mahkemesi’nin kararını bozdu ve İBB’nin istinaf başvurusunu kabul etti. Hidiv Kasrı İBB’de kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hidiv Kasrı için başlattığı hukuk mücadelesinde karar çıktı. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 5 Mayıs 2014 tarihinde Hidiv Kasrı’nın yer aldığı bölgenin tapu kaydının iptali ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesi gereği kurumları adına tescili için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine tapu iptali ve tescil davası açmıştı.

Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 18 Mart 2021 tarihinde davanın kabulüne ve Hidiv Kasrı’nın vakıflar adına tesciline karar verdi.

whatsapp-image-2024-02-29-at-11-qrkb.webp

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLADI

İBB, Hidiv Kasrı hakkında verilen kararı istinafa taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi, davayı karara bağladı.

Kararda 5737 Sayılı Yasanın 30. Maddesine atıf yapıldı ve yalnızca ‘Vakıf Yoluyla meydana gelen vakıf kültür varlıklarının’ vakfına devrolunacağı konusunun açıklığa kavuşturulması ve varılacak sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Bu hususların ilk derece mahkemesi tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

whatsapp-image-2024-02-29-at-11-pdko.webpİBB’DE KALDI

Kararla birlikte İlk derece mahkeme kararı İBB lehine kesin olarak bozuldu. İstinaf kararı ile birlikte Hidiv Kasrı İBB mülkiyetinde kalmış oldu.

whatsapp-image-2024-02-29-at-11-ko1u.webp

whatsapp-image-2024-02-29-at-11-qrkb.webp